måndag 2 oktober 2017

Kurs i biodling i RonnebyKursen delas upp i två separata delar där man kan delta i båda eller endast i en av dem.

Del 1 behandlar övergripande läran om bin och biodling och kan ses som en separat del för de som är intresserade av ämnet men som inte vill gå vidare i detta skede och bli biodlare. Kursen ger samtidigt grundkunskaper för att fortsätta till nästa delkurs.
Kursen omfattar 5 tillfällen med 3 timmar varje gång (18.00 – 21.00) och kostar 300:-, kursstart är planerad till måndag den 16 oktober.

Del 2 går djupare in i ämnet och har samtidigt en mer praktisk tillämpning med arbete med bin och den utrustning som används vid biodling.
Kursen omfattar 5 tillfällen med 3 timmar varje gång (18.00 – 21.00) och kostar 300:-, kursstart är planerad till mitten av mars 2018.

Kurslitteraturen är nyframtaget material av Sveriges Biodlares Riksförbund
Grundbok:”Mina första år som biodlare”
Arbetsbok;”Min biodling”
Kursen kommer att följa dessa böcker men det finns bra alternativ för den som önskar.

Efter genomgång av båda delkurserna skall deltagarna ha den kunskap som behövs för att själva kunna starta en biodling. Medlemmar i Ronneby Biodlare ställer upp med mentorskap under den första tiden.


Anmälan till kurserna görs via mail till c_lindgren@telia.com eller SMS 0708851753

Inga kommentarer: