måndag 20 juni 2011

Reseinfo från Ronnie


Hej alla biodlare!
Det sägs att den, som gör en resa alltid har något att berätta. 


Jag har varit på Mjölby Stadshotell i helgen.
Det var så, att ödesgudinnan valde ut mig att som Lasses ställföreträdare deltaga i informationsträff med bolagsstämma för Honungsförädlingen.
Saken är den, att H. står inför en försäljning. Det är huvudägarna SBR och LRF, som har tröttnat på att driva företaget som går med miljonförluster.
Vid informationsstunden, fick vi veta att köpare är:
 1. Lindal Invest (vd Anders Lindal), som köper alla aktierna i byggnader, utrustning och personal i Mantorp.
  Anders Lindal är förresten mannen bakom en burk med yogurt med en mustaschprydd gubbe framsidan. Jag har aldrig sett produkten förut, men jag är ju sedan en längre tid tillbaka gift, så jag handlar inte i matvaruaffärer. Han skall hantera honungen, som kommer in till Honungsförädlingen i framtiden är det tänkt.
 2. Haugengruppen AB, som är en Norsk typ av distributionsföretag, med dagligvaror, storkök och vin som specialiteter. (Till delar tycker jag att det kan liknas vid ICA).
  Detta företag skall se till att produkterna från Mantorp finner köpare i Sverige och övriga Norden. Representanten från Norge poängterade att man inom företaget har många goda produktutvecklare, t.ex. kockar.
  Lindal Invest och Haugengruppen skall alltså samarbeta för att leverera honungsprodukter till kunder runt om.

Några fakta inför köpet
 • Köpeskillingen för aktierna blir 180 kronor +/- 10%. (Blekinge Biodlingsdistrikt lär ha 1! aktie).
 • Tillträdesdatum blir den första oktober.
 • Tappstationen i Mantorp kommer även att användas för andra produkter än honung.
 • Depånätverket kommer att bibehållas.
 • Leverantörerna av honung kommer troligen inte att märka av ägarbytet.
 • Information kommer via en extra utgåva av Bitidningen.
 • Varumärket Svensk Honung (Slingan) följer inte med köpet. Haugen hyr nyttjanderätten under fem år av SBR, som kammar in ersättning för detta.
 • Biodlingens Vänner kommer att få ett bidrag, som skall användas till utveckling av näringen.

Ja, en hel del mera information gavs, men den kan Ni läsa om i den extra Bitidningen. Dessutom
inträffade min ordinarie siestatid, så uppmärksamheten dippade stundtals.

Men efter en stärkande förfriskning vidtog bolagsstämman med de stora elefanterna dansande kring den något tilltufsade guldkalven.

En kuriositet vill jag bistå med: Vid läsning av den upprättade röstlängden protesterade någon i den bakre delen av den sprängfyllda salen. Ett fel ansågs ha begåtts och detta gällde antalet rösträtter vid ev. omröstning. Protestanten var envis men efter en dryg timmes dividerande kunde tåget rulla vidare. Jonny Ulvtorp var ordförande för mötet och han hade troligen blivit hungrig av alla problemen med röstlängderna så han öste på med resten av punkterna på dagordningen för kung och fosterland. Protestanten från tidigare hann inte riktigt med och skönt var väl det....När vi tumlade ut från möteslokalen hade hotellet invaderats av cykelförsedda danskar, som skulle övernatta där inför Vätternrundan (med cyklarna som rumskamrater).
Samma danskar gav sig högljutt och taggade iväg klockan 0415. Alla skulle kontrollera ringtrycken i däcken med en därför avsedd fotpump lokaliserad just under mitt fönster, som jag inte lyckats stänga på kvällen........Danska kvart över fyra!!
Protokollet kan Ni förresten ta del av på SBR:s hemsida.
Och så är det väl dags att som furiren påpeka att om det är något utöver det sagda, som är oklart är det bara att fråga.
Vid tangenterna /Ronnie