fredag 25 januari 2019

Snickeriverksamhet

Bygget av de två nya bikuporna  går vidare......
Nu tillverkas bl.a. ramar. 
Bilderna visar Elsa, när hon hyvlar listvirket i sin verkstad.
Det blev fint som snus!
/Ronnie


torsdag 17 januari 2019

Snickarboden

I dag har Ronneby Biodlare haft besök av Tredje Statsmakten.
Vi har visat vad biodlaren gör på vintern.
Kupsnickeri, ramarbete, trådning m.m.
Vi fick också chans att berätta om Brunnsparksbina.
ordf./