torsdag 22 december 2016

Julhälsning


onsdag 21 december 2016

Information från Skänninge

 


Skänninge 20 december 2016

Till föreningar och distrikt
Det lackar mot jul

Det fjärde adventsljuset är tänt. En tid för summering av året som gått och tid för att blicka framåt. Det gjorde styrelse och personal nyligen då vi träffades i Biodlarnas Hus för samtal och styrelsemöte.  Vilka höjdpunkter och eventuella lågmärken har vi upplevt och vad ser vi för utmaningar framöver?

KONGRESSEN BEECOME
har naturligtvis präglat en del av året arbetsmässigt. Vi bedömer dock att resultatet var väl värt insatsen.  Ett historiskt tillfälle med över tusen biodlare samlade. Program och innehåll var kanske överambitiöst (men mycket uppskattat) och avgiften för deltagande var låg i förhållande till vad man erbjöds. Detta medförde förstås oro över det ekonomiska slutresultatet och därför drog vi en lättnadens suck när kongressen totalt gick 15 000 kronor plus. 

MEDLEMSMÖTEN
Inget år tidigare har personal, kommittéer och styrelse träffat så många medlemmar. Utöver Beecome har vi haft spontana besök i Skänninge av ett antal föreningar. Vi har dessutom haft biodlingsdagar för medlemmar såväl i Skänninge som i Norrbotten och Västerbotten och träffar för distriktens ordföringar, utbildningsansvariga och för kvalitets- och bihälsoansvariga . Dessa möten har berikat oss och förhoppningsvis också deltagarna. Biodlarnas Hus är på väg att bli den mötesplats vi drömt om. 

VSH
En viktig händelse under året har varit starten av VSH-projektet i samarbete med BF och SLU. Stora förhoppningar är knutna till projektet där tanken är att hitta bin som själva ska städa bort varroakvalster. Vi kommer att behöva hjälp av många engagerade biodlare och hoppas att många under de kommande åren vill ställa upp i detta angelägna arbete.

UTBILDNING
Utbildningsfrågorna är otroligt viktiga.
Över hela landet har utbildning av cirkelledare genomförts för att diskutera och utveckla det nya utbildningsprogrammet.  Nu är det dags för fortsättningsutbildning för cirkelledare och ett framtagande av ett nytt utbildningsmaterial. 

FENOLOGIPROJEKTET
fortsatte också under året tillsammans med SLU. Idag har vi runt 150 observatörer och projektet går nu in i fas 2. 

MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN
Den digitala undersökningen är slutförd och analysarbete pågår. Glädjande nog fick vi hög svarsprocent på såväl mailenkäten som telefonintervjuerna. Tack till alla som valde att vara med och utveckla vårt stolta förbund!   

BITIDNINGEN
Under året har vi gått i motsatt riktning mot andra papperstidningar, då vi ökat utgivningen från 9 till 10 nummer per år. Den nu genomförda medlemsundersökningen ger belägg för att en majoritet av våra medlemmar anser att denna nivå är lagom. 

STYRELSEMÖTET
Kommande verksamhetsplan och ekonomi diskuterades intensivt på styrelsemötet. Det finns många områden där vi behöver satsa och att prioritera är inte lätt.
Denna gång tog vi också ett beslut om en kommunikationsplan som bearbetats hos oss under längre tid. Syftet är att nå ut med våra budskap på ett mer strategiskt sätt.
Ett besök av representanter från Svenska Bin fanns också på agendan och formerna för vårt samarbete diskuterades.
Vi konstaterade också att uppropet om namninsamling om ”regelverket kring småskalig produktion av bivaxsalva” har genererat över 5000 underskrifter. Nu gäller det att föra fram kraven till politikerna.
Frågor som dryftades var också problemen kring vax och märkning av honung, områden som kräver uppmärksamhet och åtgärder framöver.

HEMSIDAN
Glädjande är att vi får en ny användarvänlig hemsida till vår hjälp under nästa år. Hemsidan är vårt viktigaste administrativa verktyg för att stödja och upprätthålla en god ordning i vårt förbund. Vi behöver få höra ifrån dig när den nya hemsidan introducerats om något är otydligt eller felaktigt. På så sätt kan vi utveckla hemsidan till att bli ännu mer användarvänlig.   

MOTIONER
Riksförbundsmötet står för dörren och motionerna ramlar in från föreningarna. Bra att vi får dessa så tidigt så att vi har möjlighet att hantera frågorna på ett genomtänkt sätt. Efter distriktens yttranden gör vi slutarbetet. Vi kan just nu notera att det är ett något större antal motioner än vid det senaste RFM. Vi tolkar det som tecken på ett ökat engagemang. 

MEDLEMSKAP
Sist men inte minst kan vi konstatera att ett medlemskap i förbundet är något som är attraktivt. Antalet medlemmar har ökat för åttonde året i rad. En rad samverkande faktorer medför säkert detta. I somras passerade vi 12 000-nivån och nu stegar vi vidare med att förhoppningsvis räkna in vår 13 000:e medlem. I dessa sammanhang kan inte nog poängteras alla goda insatser som görs i hela vårt förbund, inte minst i föreningarna. Tack för ert engagerade och ideella arbete!  

TACK
också för ytterligare ett intressant, roligt och tidvis jobbigt verksamhetsår! Med ert förtroende fortsätter vi med Medlemsnytta, Öppenhet, Nytänkande och En tillåtande attityd i fokus. Hoppas att ni på ett eller annat sätt märker av detta!
Vi önskar er alla
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT BIODLARÅR!
Styrelse och personal
genom
Marita

måndag 12 december 2016

Julpynt Stenstugan

Jultomtens hjälpreda (Ronnie) har förberett Stenstugan inför julen!