lördag 7 mars 2015

Vår-shopping
Hej Ronneby Biodlare!


Vill Du på ett enkelt sätt komplettera dina biredskap? Förbeställda varor levereras till Ronneby under första halvan av maj av:
Källebergs Honung&Biredskap
Återförsäljare för Biredskapsfabriken Töreboda. Säljer även den populära Ljusabergskupan från lokalt snickeri. Kennerth väger in ditt vax.
Du gör din beställning tidigt men senast 26 april till:
Kennerth Fransson, Källeberg V. Stamphult, 361 94 Eriksmåla    0471-420 73 Mob: 070-510 66 28;    e-post kennerth.f@telia.com
Törebodas katalogpris gäller med ett 10% påslag för fraktkostnader. Glas kan köpas med något högre påslag. För större mängder glas rekommenderas annat inköpssätt. Törebodakatalogen kan du hitta på SBRs hemsida.
Endast förbeställda varor levereras och betalningen sker med faktura. Vid beställningen uppger du samtransport till Ronneby Biodlare.
Källebergs rekommenderas varmt av Anita Danielsson

torsdag 5 mars 2015

Biets Dag i Blekinge

Biets dag
– öppet hus i Blekinges
alla biodlarföreningar.


Minnesanteckningar från planeringsmöte 

om Biets dag 

2015-03-04


Mötet genomfördes i Bräkne-Härads biodlarförening Hakarp.
Deltagare:
Thomas Sandell, Karen Friberg och Jonas Huselius från Östra
Hazim Muracevic, Birgitta Lilja och Lars Holmström från Jämshög
Jan Evert Nilsson och Thomas Brovall från Hemsjö
Christer Lindgren och Ronnie Persson från Ronneby
Lasse Bourelius och Erling Lindqvist från Bräkne-Hoby
Förhinder men intresserade att delta är också Ire. Kontaktpersoner där är Hans Erlandsson och Bengt Lindeqvist mfl.
Mötet börjar med att Östra berättar om hur de förra året genomfört ett öppet hus och deras erfarenheter. Dagen var förlagd till augusti månad vilket bedömdes som inte optimalt. Under dagen visades olika material, bikupa, slunga, ramar, delades ut broschyrer, demonstrationskupa, vax, olika sorters honung för avsmakning, honungssnaps (ej för avsmakning L)
Medlemmar sålde honung, bivaxprodukter, fika, korv. Dessutom hade man en uppskattad frågerunda där man efter varje fråga när man kom till nästa själv kunde se vad svaret på föregående var.
Syftet med att gemensamt arrangera Biets dag är att nå ut i rekryterande syfte och också marknadsföra våra biprodukter. Visa på kvaliteter i svensk honung. Öka intresset för biets betydelse i vår natur.
Mycket av diskussionen på mötet handlade om hur vi ska marknadsföra. Exempel på marknadsföring är:
·       Enkelt ”reklamblad” som sätts upp i affärer, infotavlor m.m.
·       Gemensam annonsering i våra dagstidningar (som distriktet har lovat bekosta).
·       Genomföra en presskonferens i syfte att få upp intresset hos media.
·       Gemensam kampanj webbsida med marknadsföringsmaterial, lokala kontaktpersoner och vägbeskrivningar till respektive förening samt beskrivning av dagens innehåll.
·       Facebook
·       Nyhetsbrev (mail) till intresserade
·       Utdelningsbar A4/A5 med gemensam inledning och där varje förening kan fylla på med lite egen text. Den kan delas ut vid olika evenemang som kosläpp, Bräknetrampen, Holje marknad osv.
·       Använda så många kanaler som möjligt ex att gå via skolornas biologilärare m.m.

Diskussion om när vi kan genomföra detta. Ett preliminärt datum har satts till Söndagen 24 maj klockan 10-14.
Det enda vi spontant känner till som krockar är Holje Marknad, men det behöver inte vara ngn nackdel att ha arrangemanget på avslutningsdagen på marknaden.
Varje förening ska genomföra sin egen variant, men inspirera varandra med vilda idéer.
Det är dyrt med material från förbundet. Kan vi gemensamt göra ett material om biodling i Blekinge och trycka upp gemensamt i länet??
Vi bör kontakta förbundet och höra både om medverkan och material. En annan väg att gå är att ta kontakt med Svenska bin (www.svenskabin.se ). Projektledare där är Lotta Fabricius Kristiansen. Vill de synas – kan de medverka, material osv.
Det vore bra om vi kunde få kontakt med någon i våra föreningar som kan hjälpa till med design av vårt material. Förslag mottages tacksamt.
Vi beslutade:
-        Vi gör detta gemensamt.
-        Alla föreningar med och vi kontaktar Ire som inte kunde denna dag.
-        En resurs vi har är de personer i våra föreningar som går yrkesbiodlarkursen. De kan jobba med detta som sk LIA (lärande i arbetslivet).
-        Thomas fixar så att den självrättande frågerundan distribueras och att varje förening kan använda den att trycka upp och ev plasta in.
-        En mindre arbetsgrupp tillsätts. Thomas S, Christer L, Lasse B och Hazim M ingår. Dessutom de fr yrkesbiodlarekursen som vill delta och kan agera samordnare inom ramen för sin utbildning.  Lena Kransberg har anmält sitt intresse tidigare.
-        Vi sätter upp en enkel gemensam kampanjsite som ska vara interaktiv.
-        Den stora gruppen håller kontakt med varandra via mail.
-        Arbetsgruppen får i uppgift att hålla kontakten med varandra och hitta sätt att samordna aktiviteter och marknadsföring.
Efter mötet: Lasse kollar upp vilka webbadresser han och Lena har tillgängliga.
Förslagen som kan användas utan kostnad är: alltombin.se eller honungsbin.se eller honungsbi.se
Lasse föreslår att Lena och han sätter upp alltombin.se med en sk wordpressida och att arbetsgruppen får möjlighet att publicera blogginlägg på den och att den som vill kan kommentera vad som ska med på sidan.
Vi hörs inom kort. Det här ska bli kul! Tack för ett inspirerande möte.

Thomas Sandell ledde mötet och Lasse skrev.
I slutet av mötet pratade vi om de australiska biodlare som uppfunnit en ny sorts kupa och sökt finansiering via sk crowdfunding. Vi kollade på en video om detta och se den fantastiska summan över 4,5 milj dollar som hittills olika personer satsat. Båg eller en fantastisk uppfinning lär framtiden utvisa. Kolla gärna själva på www.honeyflow.com
Via Ronnie Persson