torsdag 28 april 2016

Facebook

Hej alla,

har startat en Facebook-grupp som heter Ronneby Biodlare.

Synpunkter önskas!

/Leif

söndag 24 april 2016

Klippschema StenstuganNytt klippschema för Stenstugan finns att beskåda under fliken "Aktiviteter"


torsdag 21 april 2016

Planering inför Biets dag

Biets Dag planeras även i år och en arbetsgrupp har haft ett möte för att dra upp riktlinjerna. Från Ronneby Biodlare deltar Christer Lindgren,Jouko Månsson och Ronnie Persson.

Här nedan ser du en sammanfattning av de preliminära besluten. Vill du veta mera , kan du vända dej till Lasse Bourelius.
Utdrag av minnesanteckningarna:


Avstämning av datum
Konstateras att andra aktiviteter planeras runt tilltänkt datum bla drottningodling troligen 4 juni och Bräkne-Trampen lite tidigare i Maj. Vi enar oss om att ett excellent datum är 
Söndagen 29 maj klockan 10.00-14.00. Föregående år hade vi Biets dag också på Mors dag (alltid sista söndagen i maj) och det bådar gott inför 2017 års datum. En gång = ingen gång. Två gånger = tradition! 
Bakgrund och förra årets reflektioner.Uppdraget från distriktets årsmötes verksamhetsplan är: Biets dag  genomförs under samma dag i hela länet någon gång i maj. Varje förening står för sina kostnader och distriktet betalar marknadsföring. Ekonomiskt stöd söks hos Studieförbundet Vuxenskolan.  Inga stora arrangemang utan dagen ska präglas av enkelhet och trivsamhet i syfte att visa upp biodling för länets invånare. Exempel på aktiviteter kan vara smaka på honung, se en tom bikupa inuti, se visningskupa och få reda på mer om olika sorters bin och deras liv. Berätta mer om biodling och sälja lite kaffe och korv. Erfarenheter från förra årets evenemang tas tillvara”.  
Vi gick igenom vad förra årets evenemang och diskuterade hur vi utvecklar Biets dag ytterligare. 


Vad ska dagen innehålla?
Varje förening beslutar själv och en del finns föreslaget i distriktets verksamhetsplan enligt tidigare punkt. 
- Tipsrundan som Thomas Sandell hade fixat fungerade bra. Kanske behöver vi lägga ut den igen på webbsidan för nedladdning? 

Årets tema
Tona ner varroa och annat elände och lyft upp positiva delar av biodling. Att biodlingen utvecklats både i städer och landsbygd (beeurban) och lockar allt fler unga och fler kvinnor. Tillsammans utgör vi en positiv kraft som vill utveckla vårt samhälle i en hållbar riktning. Köp av din lokala biodlare – närodlat stödjer din närmaste naturs artutveckling och blomning . Var säker på att du köper svensk honung. Det vi producerar är en förtroendefråga mellan producent och konsument och självfallet tar vi vårt ansvar.
Vid pennan 
/Ronnie

Stenstugan

Den årliga vårstädningen runt Stenstugan har genomförts genom krattning, plantering, fönsterputsning samt bygge av ett litet vedförråd vid grillplatsen.
Allt till ackompanjemang av vårfåglarnas sång.
Grillning av korv och grillspett (vilket Darram? från Syrien bjöd på) avslutade en skön förmiddag.tisdag 5 april 2016

Vårstädning Stenstugan
Inbjudan till arbetsdag vid Stenstugan.
Lördag 16 april är det åter dags att vi samlas och hjälps åt med vårstädningen vid Stenstugan.
Samling klockan 8.00. Vi håller på till middagstid. Ta gärna med räfsa, korg, spade eller annat arbetsredskap.
Efter nöjaktigt arbete bjuder föreningen på fältmässig förtäring: Grillad korv och dryck. Vill Du ha kaffe så ta med det. 
Notera att Vårmötet blir i år vid Silverforsens kaffestuga lördag 21 maj klockan 10.00. Inbjudan kommer.