fredag 24 januari 2014

SBR medlemssystem

 Information om nytt medlemssystem

SBR har tecknat avtal med Membit AB gällande ett nytt medlemssystem. Systemet är helt webbaserat och kommer på sikt att förenkla medlemsadministrationen i hela organisationen. Systemet kommer att tas i bruk succesivt och vi börjar med nya medlemmar. From 1 februari kommer nya medlemmar att via "självbetjäningen" kunna registrera sig, välja medlemskap och betala avgiften direkt via vår hemsida.

I samband med detta kommer de välkomstpaket som tidigare skickats ut att tas bort. Den information som fanns i paketen kommer att finnas på hemsidan under en nybörjarflik. Värdecheckar hos redskapshandlare kommer att utgå. Vi återkommer med information där vi hoppas att redskapshandlarna kommer med erbjudanden som alla medlemmar får ta del av.

Nästa steg i implementeringen av nya systemet är att konvertera över resten av vårt nuvarande medlemsregister. När detta skett kommer distrikt och föreningar att få tillgång till att ta ut sina egna medlemslistor och kunna se vilka medlemmar som betalat resp inte betalat sin medlemsavgift. Detta har under en längre tid varit efterfrågat i organisationen och vi hoppas att det kommer att underlätta för er ute i distrikt och föreningar.

Vi har ju att rätta oss efter personuppgiftslagen, PuL, vilket innebär strikta behörigheter i systemet. Varje distrikt och lokalförening utser en/två personer som får kvittera ut inloggningsuppgifter från kansliet för att få tillgång till systemet. Behörigheten är personlig och kommer att ge rätt till att enbart se medlemsuppgifter i det egna distriket respektive den egna föreningen. Vi återkommer med information om tillvägagångsättet.

Vi kommer i möjligaste mån att använda mailfunktionen i systemet för att sprida information samt även till att skicka ut avisering av medlemsavgiften. Organisationen har stora portokostnader och vi hoppas att kunna sänka dessa genom att använda mailfunktionen. Vi ber er ute i landet att efterfråga mailadresser från era medlemmar och delge oss på kansliet dessa så vi kan registrera dem i medlemssystemet. Vi garanterar att alla personuppgifter hanteras enligt PuL och ej lämnas vidare till tredje part.

Vår förhoppning är att på lite längre sikt kunna återbetala medlemsavgifterna till er med tätare intervall, idag sker utbetalning tre gånger per år i mars, maj och september.

Vi är tacksamma om ni ute i föreningarna sprider informationen vidare till era medlemmar. Informationen måste även delges de som kommer att ha kurser för nya medlemmar.

Registrering ska ske via hemsidan i första hand. Har man ej tillgång till dator kan man även fortsättningsvis kontakta kansliet för hjälp. Vid frågor vg kontakta Anette Irebro, ekonomiansvarig, 0142-482 003 alternativt anette.irebro@biodlarna.se


Med vänlig hälsning
Anette Irebro

tisdag 21 januari 2014

Vart flyger bin?

I Australien (Tasmanien) pågår forskning om bin med hjälp av små sändare placerade på binas ryggar. Mer om projektet finns att läsa härUtmärkelserVid Riksförbundsmötet 2013, beslöts det att man framledes kan ansöka om SBR:s Hedersutmärkelse. I skrivelsen nedanför finner ni information om detta.  Det är nu hög tid (ansökan ska vara SBR tillhanda 2 månader innan utdelandet) att sända in ansökan för Hedersutmärkelse som ska delas ut vid 2014 års Riksförbundsmöte. Som bilaga finner ni även blankett för ansökan om Hedersutmärkelse och förtjänsttecken.

Bestämmelser ang. Hedersutmärkelser och förtjänsttecken, antagna vid RFM i Örebro 2013.


SBR:s Hedersutmärkelse tilldelas en medlem som på ett förtjänstfullt sätt utfört förtroendeuppdrag i förening, distrikt eller förbund i minst 25 år.

Utmärkelsen består av diplom och utdelning sker vid en högtidlig ceremoni under ett riksförbundsmöte, då hederspersonen även bjuds på middag.

Distrikt eller förening hjälper till med motivering och förslag på diplomtext. Den enskilde kan mycket väl påminna sin förening eller sitt distrikt om att man uppfyller bestämmelsen för SBR:s Hedersutmärkelse

Även icke medlemmar kan tilldelas denna Hedersutmärkelse.


Hedersnål i guld kan tilldelas personer, som genom synnerligen aktiva insatser under lång tid varit biodlingen till gagn. Kan utdelas av förbund, distrikt eller förening. Betalas av den organisationsnivå som utsett personen.


Hedersnål i silver kan tilldelas personer som genom aktiva insatser under lång tid varit biodlingen till gagn. Betalas av den organisationsnivå som utsett personen.

Person, som efter långvarig och gagnerik verksamhet i riksförbundets tjänst lämnat innehavda förtroendeposter eller som genom speciella insatser varit svensk biodling till utomordentlig nytta, liksom utländsk person, som genom internationellt erkända insatser främjat biodlingen, kan av förbundsstyrelsen kallas till hedersmedlem i Sveriges Biodlares Riksförbund. Hedersmedlem åtnjuter alla medlemsförmåner och rättigheter utan att personligen betala medlemsavgift. Hedersmedlem kan på motsvarande sätt utses av distrikt och lokalförening. Medlemsavgift för hedersmedlem betalas av den organisationsnivå som utsett hedersmedlemmen.


 Med vänlig hälsning

 Maj-Britt Järnvall
Protokoll


Protokoll från senaste styrelsemötet och verksamhetsplan finns under fliken Protokoll

tisdag 7 januari 2014

Info

Hej alla och god fortsättning på det nya året!

Undertecknad med sambo Ingrid har gjort en längre resa under senare delen av hösten till Nya Zeeland och Australien. Det primära målet var fågel- och naturstudier men jag hade även tänkt mig att kanske få kontakt med några biodlare. Några biodlare lyckades jag aldrig träffa, däremot ett fåtal medhjälpare. Såg ganska många biodlingar på NZ dock inga i närheten av bostadshus. I Australien såg vi inga biodlingar! Köpte inga biprodukter då tullen har mycket bestämda regler vad som får införas i resp land! Vet inte riktigt vad det var för dragväxter på NZ men i vissa områden var det kopiöst med Ginst. Årstiden på NZ vid vårt besök var vår / försommar.

Den här biodlingen såg vi ett par timmars bilkörning sydväst Rotorua på NZ då vi letade efter en Blåand (hittade dock ingen). Det verkade vara ganska livlig aktivitet på bina.

Den sydligaste punkten på vår resa var Stewart Island och intill vårt B&B låg denna biodling. Enligt en ung dam hade bina precis kommit igång för säsongen. Intressant kupa, lägg märke till "flustren" eller rättare sagt avsaknad av dem. Skulle ha varit intressant att öppna dörren!


Den här odlingen fanns vid staden Oamaru på Sydöns östra sida. Här hade bina och troligen biodlaren en fantastisk utsikt över Stilla havet.
På vår näst sista dag på NZ hamnade vi på en marknad där det fanns en del honung att köpa. Den lokale biodlaren var dock inte hemma men det blev några bilder från hans shop.
I Australien lyckades jag i alla fall fota ett bi (vildbi?) i ett torrt och varmt område mellan Barossa Valley och kusten sydost om Adelaide. Blommor okända./Leif