tisdag 21 januari 2014

UtmärkelserVid Riksförbundsmötet 2013, beslöts det att man framledes kan ansöka om SBR:s Hedersutmärkelse. I skrivelsen nedanför finner ni information om detta.  Det är nu hög tid (ansökan ska vara SBR tillhanda 2 månader innan utdelandet) att sända in ansökan för Hedersutmärkelse som ska delas ut vid 2014 års Riksförbundsmöte. Som bilaga finner ni även blankett för ansökan om Hedersutmärkelse och förtjänsttecken.

Bestämmelser ang. Hedersutmärkelser och förtjänsttecken, antagna vid RFM i Örebro 2013.


SBR:s Hedersutmärkelse tilldelas en medlem som på ett förtjänstfullt sätt utfört förtroendeuppdrag i förening, distrikt eller förbund i minst 25 år.

Utmärkelsen består av diplom och utdelning sker vid en högtidlig ceremoni under ett riksförbundsmöte, då hederspersonen även bjuds på middag.

Distrikt eller förening hjälper till med motivering och förslag på diplomtext. Den enskilde kan mycket väl påminna sin förening eller sitt distrikt om att man uppfyller bestämmelsen för SBR:s Hedersutmärkelse

Även icke medlemmar kan tilldelas denna Hedersutmärkelse.


Hedersnål i guld kan tilldelas personer, som genom synnerligen aktiva insatser under lång tid varit biodlingen till gagn. Kan utdelas av förbund, distrikt eller förening. Betalas av den organisationsnivå som utsett personen.


Hedersnål i silver kan tilldelas personer som genom aktiva insatser under lång tid varit biodlingen till gagn. Betalas av den organisationsnivå som utsett personen.

Person, som efter långvarig och gagnerik verksamhet i riksförbundets tjänst lämnat innehavda förtroendeposter eller som genom speciella insatser varit svensk biodling till utomordentlig nytta, liksom utländsk person, som genom internationellt erkända insatser främjat biodlingen, kan av förbundsstyrelsen kallas till hedersmedlem i Sveriges Biodlares Riksförbund. Hedersmedlem åtnjuter alla medlemsförmåner och rättigheter utan att personligen betala medlemsavgift. Hedersmedlem kan på motsvarande sätt utses av distrikt och lokalförening. Medlemsavgift för hedersmedlem betalas av den organisationsnivå som utsett hedersmedlemmen.


 Med vänlig hälsning

 Maj-Britt Järnvall
Inga kommentarer: