måndag 20 maj 2013

Vårmötefredag 17 maj 2013

Stenstugan bygge
Byggnationen av det nya huset fortskrider planenligt under sakkunnig ledning av Lars biträdd av Ronnie och i viss mån Leif. Veckan som gått har varit ganska varm.

Kommande vecka planeras att lägga tak och takpapp.

Takstolen på bilden är den mall som använts för de andra takstolarna som Ronnie sågat till hemma!

Nu börjar takstolarna läggas på plats
Lasse sågar till stolparna för altanenTakstolarna går att lyfta med en man men för att sätta upp dem behövs minst två man (eller kvinnor)

Hantlangare i en fartfylld actionbild

Lasse skruvar i vinkeljärn för att fixera takstolarna


 Välbehövlig paus

Medlemmarna tillönskas en fin pingsthelg
/Byggarna