måndag 20 maj 2013

Vårmöte



fredag 17 maj 2013

Stenstugan bygge




Byggnationen av det nya huset fortskrider planenligt under sakkunnig ledning av Lars biträdd av Ronnie och i viss mån Leif. Veckan som gått har varit ganska varm.

Kommande vecka planeras att lägga tak och takpapp.





Takstolen på bilden är den mall som använts för de andra takstolarna som Ronnie sågat till hemma!





Nu börjar takstolarna läggas på plats




Lasse sågar till stolparna för altanen



Takstolarna går att lyfta med en man men för att sätta upp dem behövs minst två man (eller kvinnor)





Hantlangare i en fartfylld actionbild





Lasse skruvar i vinkeljärn för att fixera takstolarna






 Välbehövlig paus





Medlemmarna tillönskas en fin pingsthelg
/Byggarna