fredag 11 juni 2021

Sommarkväll
 Hej Ronneby Biodlare!

Kom till Sommarkväll vid Stenstugan!

Tid: Onsdag 30 juni klockan 18 och ett par trevliga timmar framöver.

Äntligen har vi tillfälle att träffas och samspråka om biodlingens glädjeämnen och vedermödor.

Tag med egen fikakorg.

Om brandskyddet medger tänder vi en grilleld.


Notera också tidpunkter i sommar för spontana onsdagsträffar på klubbhusets "brygga".

Klockan 15 finns alltid möjlighet att snacka bin och annat intressant.

Datumen är 7 juli, 21 juli, 4 augusti och 11 augusti.

Väl mött vid Stenstugan!

Styrelsen

onsdag 9 juni 2021

Honungsbedömning

 Hej

Snart är det kanske dags för er förenings 1:a honunungsbedömning i

år.

Blekinge biodlardistrikt inbjuder alla medlemmar att delta med sin

honung, få den bedömd, erhålla ett certifikat för sin godkända

honung som man ex. kan visa upp för sina konsumenter.

Deltagarna har även för 1:a gången en chans att få sin honung utvald

som Blekinge Biodlardistrikts honung 2021.

Tävlingen om ”Årets Honung 2021” innebär att varje lokalförenings

honunungsbedömnings kommitte´ väljer 2 burkar honung som

representerar deras förening. Dessa lämnas sedan till Petra

Varenhed, kvalitetsamordnare i distriktet. Därefter får en

oberoende honungskommitte´ (representanter ifrån varje

lokalförening) bedöma de inkomna burkarna och i oktober månad

koras Blekinge Biodlardistrikts honung 2021.

Med en önskan om många deltagare och en härlig bisäsong.

Styrelsen.


Nedan samma text i pdf:

Klicka på länken för att hämta Distriktets honung 2021 (1).pdf:


https://medlem.foreningssupport.se/u1129/Document/Get?guid=3682598a-3280-4885-872b-4a0761c4f4fc

söndag 16 maj 2021

Bihälsa

 Hej Biodlare i Blekinge


Här är lite information som gavs vid träffen den 10/5. 

EUs nya djurhälsoförordning (AHL) gäller från 2021-04-21. 


För vår del innebär det ännu inte så stora förändringar. Varroa kommer numera klassas i två zoner, zon 1 - restriktionszon för varroakvalster och zon 2 icke smittförklarat område.  För övrigt är indelningen i Skyddszon och Övervakningszon (amerikansk yngelröta).


När det gäller rengöring av bibostäder och material (från övervakningszon för amerikansk yngelröta) kommer kravet inte längre vara sanering utan man talar om rengöring i anvisningarna. Dock är det lite oklart vilken skillnaden är så jag kan återkomma med mer precisa anvisningar om det. 


Anmälan om uppställningsplats. OBS - gäller nyregistrering. Så ni som redan registrerat era bigårdar behöver inte göra någon ändring just nu. Längre fram (senast 2023) kommer vi registrera våra bigårdar i nytt register hos Jordbruksverket och då kommer alla (även vi som redan registrerat) registrera enligt nya systemet. 


I 50§ som reglerar anmälan om uppställningsplats har ändrats för att spegla AHL. I AHL står att följande uppgifter ska lämnas in:  


A Namn och adress


B Bigårdens plats


C Antal bikupor/avelskupor man har, avser att ha och som det finns plats för


D Typ av bigård (produktionsbigård, avelsbigård, parningsplats etc)


F Övriga uppgifter om bigården som är relevanta för att bedöma vilken risk den utgör. Utöver dessa uppgifter ska anmälan även innehålla telefonnummer och e-postadress till biodlaren.


Så småningom kommer organisationen för bitillsyn förändras. Det är ännu inte klart hur den kommer se ut men länsstyrelser och distriktsveterinärer kommer förmodligen vara delaktiga på något sätt. Återkommer även med detta när vi vet mer. 


Det är biodlarens ansvar att vid misstanke på sjukdom hos bina kontakta bitillsynsmannen för kontroll. I Blekinge har vi inte haft något utbrott av amerikans yngelröta på flera år. Om vi är förskonade eller att vi inte upptäcker sjukdom vet vi inte. Det vi vet är att regelbundet utbyte av vax i yngelrummet är ett effektivt sätt att minska risken för sjukdom. 


Det finns ett projekt som heter ”Baslinjebin” och som haft till uppgift att kartlägga sjukdomar hos bin. Senaste undersökningen gjorde 2016 och där 382 (slumpmässigt utvalda) bigårdar undersöktes. Bland annat för kontroll av förekomst av varor, DWV, ABPV och amerikans yngelröta. 


I år kommer en ny studie att genomföras ”Baslinjebin - 21”. Och några av er kommer kanske bli tillfrågade om att delta. Det är naturligtvis frivilligt och samtidigt viktigt att få en överblick av hur det ser ut i landet. Den som organiserar provtagningen ute i landet är Preben Kristiansen (tidigare bihälsokonsult).  
Det har kommit upp en del frågor som jag kan förtydliga. 


När det gäller registrering av bigårdar till länsstyrelsen görs detta endast en gång. Om du tar bort din bigård avregistrerar du den hos länsstyrelsen. Se länk https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/skotsel-av-djur/biodling.html

Anmälan och avanmälan ska göras inom fem dagar från det att bisamhällen flyttats. 


Besiktning vid flytt av bisamhälle görs endast om samhället finns i ett övervakningsområde. I Blekinge har vi inget sådan område för tillfället. Om biodlaren misstänker smittsam sjukdom ska kontakt tas med bitillsynsmannen så att besiktning och prover kan tas. Läs mer på https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor . Här finns också de kartor som visar platser för skyddszoner och övervakningszoner. Sidorna uppdateras så fort en förändring sker (se datum på sidan). 


Med vänlig hälsning från


Lena Kransberg


Bihälsoansvarig i distriktet

lördag 8 maj 2021

Bihälsa

Påminnelse

Hej! 

Ni missar väl inte de kommande Bihälsokvällarna i distriktet! 

Ni får en dag till på er att anmäla er senast 8:e maj.

fredag 7 maj 2021

Gräsklippning


Klippschema Stenstugan 2021
V 17

V 18

V 19 
Jouko Månsson
V 20
vakant
V 21
Ronnie Persson
V 22
Björn Priscar
V 23
Christer Lindgren
V 24
Kurt Karlsson
V 25
Christer Karlsson
V 26
Roland Nilsson
V 27
Ronnie Persson
V 28
Jouko Månsson
V 29
Björn Priscar
V 30
Hans Bluchert
V 31
Jouko Månsson
V 32
Jouko Månsson
V 33
Jouko Månsson
V 34
vakant

Vill någon hjälpa Jouko? Ring honom!
Ta med bensin till gräsklipparen.
Om inte gräset behöver klippas kanske rabatter behöver ansas…..
Det finns gräsklippare och grästrimmer i stugan.