onsdag 23 september 2020

Honungsbedömnning

 Hej Ronneby Biodlare.

Det har kommit ett nytt honungsreglemente i år 2020. Det innebär en del  förändringar i honungsbedömningen. Jouko Månsson, Christer Lindgren och Björn Priscar har fått en genomgång av länets kvalitetsansvarige Petra Varenhed och är vår grupp för honungsbedömning

För att få sin honung bedömd skall man först ha genomfört godkänd ”Bihusesyn”. Finns på nätet och i vårnummer av Bitidningen.

Det viktiga med honungsbedömningen är att om Du får Din honung godkänd får Du använda Biodlarnas etiketter. Det är en kvalitetsbeteckning som vi skall slå vakt om.

Idag har många en önskan att göra egna etiketter. De passar inte alltid så bra med den sedvanliga gula locketiketten och huvudetiketten. Locketiketten är till för att man inte skall kunna öppna burken och ta sig ett smakprov. Företeelsen har observerats där burkar inte varit försedda med locksigill. För att underlätta användningen har Biodlarförbundet tagit fram en genomskinlig tape med svart text där det står att man är medlem i Biodlarna som en kvalitetsbeteckning.

Här bifogas en enkel sammanställning av regler för honungsbedömning. Fullständiga regler och anvisningar finns på nätet under www.biodlarna.se.

 Gå in under sök, och slå på ”Nytt honungsreglemente”.

Styrelsen uppmanar Dej att göra honungsbedömning och använda locksigillet och gärna den vanliga 

Honungsetiketten.

 

Ronneby 2020 09 18.

Ronnie Persson 

Ordförande 

Honungsbedömning

Nya regler för i år 2020. 

Blekinge biodlares Kvalitetsansvariga Petra Varenhed från Jämjö hade en genomgång med Jouko Månsson, Christer Lindgren och Björn Priscar den 8 september.

Här är mina minnesanteckningar. 

För att bedömning skall göras måste Bihusesyn vara genomfört.

Honungen skall vara egenhanterad från kupa till burk

Honungsbedömningen genomförs på 3 blanketter. Till skillnad från tidigare görs bedömningen anonymt. Det innebär att Du lämnar in burken för bedömning till en person, som märker burken med ett nummer. Burken överlämnas till honungsbedömningskommittén. Bedömning görs och ett protokoll upprättas.. När bedömning är klar skrivs resultatet på inlämnarens blankett. En sammanställning skickas sedan till SBR. Det finns 3 blanketter. 

1. Biodlarens 2. Lokalföreningens. 3. Sammanställning till SBR. Blankett 1 och 2 har samma layout.

Gången i det hela är följande:

1. Förpackningen är godkänd. Som honungsproducentskall Du vara klar över att burkenskall varahel och ren, ingen sölig kant. Lock får inte återanvändas. Det skall inte vara någon etikett på burken. Förpackningsstorlek 350, 500,700gram. 

Om förpacknigen ej blir godkänd så blir bedömningen icke godkänd.

Råd och kommentarer ifylls om så behövs-

2. Färg.Det finns framtaget en skala, ”Honungsfägrskalan”. Från ljus honung till svart.

Man kan lämna både fast och flytande honung. Färgen skall vara ”enhetligt jämn”, - om inte, blir kommentaren – Rör honungen bättre. . Om man har t.ex.” körsbärsdrag” så är det inte äkta honung. Det är dock tillåtet att ha inslag av t.ex. äpple eller päron i fruktsafthonung.

3. Doft:Skiljer på stark och svag. Om det luktar mögel, fukt eller stall etc. så blir honungen underkänd.

4. Renhet:_Det gäller partikelstorlek. Mer än 1 mm blir underkänd. Om man har 1, 2 eller 3 partiklar under 1 mm så kan det passera men om 4 partiklar blir det underkänt. Om luftbubblor finns så kommenteras det med att ”skumma bättre”.

5. Konsistens:slät, sockrig, grynig och flytande.

6. Smak. Om främmande smak, så underkänd.  Om man vill ha sorthonung måste man ha en pollenanalys.

7. Hårdhet. Bredbar, fast, hård, stenhård eller flytande

8. Vattenhalt. Varje burk mäts. Under 20 % godkänt, över20 % underkänt. Dock Ljunghonung max 23 %.

Underkänd bedömning kan man få under punkterna 1, 3, 4, 6, och 8.

Bedömningsprotokollet skall vara biodlaren tillhanda inom 14 dagar.

Honungsbedömning skall göras varje år om man vill ha SBR´s etiketter. 

Locksigill finns numera i genomskinligt utförande att sätta på locket.

Kvalitetsdiplom kan erhållas efter godkänd bedömning. 

Bra om man har egen design på etiketten.

Sorthonung skall pollenanalyseras

Refraktometer (Mäter vattenhalten) kan kalibreras med olivolja typ Jungfruolja som har 27 % vattenhalt. Eller kan referensvätska köpas via biredskapsaffär.

Ytterligare information och instruktionsfilm finns på Biodlarna.se

 

onsdag 9 september 2020

Årsmöte 22 november

 


 Hej Alla Ronneby Biodlare! 

Årsmötet för Ronneby Biodlare är planerat till 22 november klockan 15.00. Platsen blir Odd Fellowslokalen på Götgatan 4. Vi behöver Din hjälp att förbereda mötet. 

Styrelsen vill redan nu tänka ut hur det här mötet kan gå till med tanke på det extraordinära läget i coronatider. Med hänsyn taget till folkhälsomyndighetens rekommendationer vill vi ge dem, som inte vill eller kan delta fysiskt, möjlighet att vara med och påverka. Naturligtvis välkomnar vi de som kan närvara fysiskt och vi gör det på tryggast möjliga sätt. 

Vi behöver alldeles särskilt säkerställa: 

 Valen av förtroendevalda. 

 Styrelsens ansvarsfrihet. 

 Kommande årsavgift. 


Därför ber vi Dig nu Medlem att så snart som möjligt kontakta valberedningen, dvs Harriet Persson telefon 0457 12119; mail ronnieharriet@gmail.com, eller Håkan Edvardsson telefon 070 303 47 17; mail birgitta.k.edvardsson@gmail.com

Vi välkomnar förslag på ordförande och övriga styrelsemedlemmar. Om Du själv är pigg på styrelseuppdrag så vill vi gärna veta. Du får ha synpunkter på styrelsemedlemmar och på hela gruppen. Kan du bevilja ansvarsfrihet? Den nuvarande årsavgiften är 50 kronor för medlem och familjemedlem och 0 kronor för junior. 

Före årsmötet och tillsammans med kallelsen får Du ett nytt meddelande med en förenklad föredragningslista som vi ber Dig att ta ställning till och lämna oss. 

Vänligen Anita Danielsson på uppdrag 

måndag 7 september 2020

Brunnsparkshonung

 På söndagen den 6/9 var det åter dags att dela ut honung. 


De som hade adopterat ett bi kunde då hämta sin honungsburk utanför Direktörsvillan i Brunnsparken, där som också föreningen har två bikupor på plats.
Likväl som de andra åren var uppslutningen stor kring adoptionen. Närmare 100 burkar skulle delas ut under dagen.

Rent generellt kan sägas att allt fler söker sig till att bli biodlare. I år märker man en tillökning av odlare, speciellt kul är att många yngre söker sig till denna syssla.


/Mats Karlsson

måndag 24 augusti 2020

Grillträff Stenstugan

Som synes av bilden var inte vädrets makter nådiga mot oss deltagare, som hade garderat med tält, paraplyer och parasoll.  

Ett klurigt tips,(med upphovsman Leif B.) inledde träffen, och flera vinnare hedrades med priser. 

Håkan hade ordnat det grillbara och alla lät sig väl smaka. Tomaterna från Bustorp hade också strykande åtgång.

15 deltagare hade mött upp, men det hade rymts fler....

onsdag 19 augusti 2020

Grillträff

 Hej Ronneby Biodlare!

Missa inte Grillfesten vid Stenstugan söndag 23 augusti klockan 15.00. För det facila priset av 30 :- får du grillad karrèskiva, potatissallad, dryck mm.Ta med tallrik och bestick. 
En klurig tipspromenad inleder träffen. 
God, hälsosam och distanserad samvaro och De bästa råden om Slutskattning och Invintring ingår!
Välkomna Alla!
Styrelsen gm Anita