söndag 26 februari 2023

Stenstugan

 Hej Alla Ronneby Biodlare!


På styrelsens vägnar berättar jag att vi fått ett brev från kommunen, som vill sälja fastigheten där Stenstugan är belägen.Vi diskuterar och funderar på hur vi ska förhålla oss. Har vi som förening möjlighet att köpa fastigheten eller finns andra alternativ? 
Innan några avgörande beslut fattas kommer ni medlemmar att kallas till möte.
Styrelsen gm Anita 

onsdag 15 februari 2023

Kattuggleholkar Stenstugan

 Kattuggla kan flytta in !

I dagarna har två holkar satt upp vid/utanför Stenstugan. Det krävdes projektledning, man- kraft och stegar för att få dessa på plats. Holkbyggarna Sven och Hans hoppas att hyresgästerna flyttar in i vår och en tillökning av kattugglor i området.


måndag 13 februari 2023

Årsmöte Hasselstads bygdegård

 

Hej Ronneby Biodlare! 

På uppdrag vidarebefordrar jag kallelse till er gällande Blekinge distrikts årsmöte i Hasselstad bygdegård lördag 18 februari klockan 10-12.Efter en timmes uppehåll med fika fortsätter mötet med:

utbildning och diskussion kring amerikansk yngelröta och dess förekomst i Blekinge. Denna utbildning börjar klockan 13.00 och den leds av Rickard Johansson och bitillsyningsman Lena Kransberg.
Man kan naturligtvis delta i hela årsmötet. Det går också bra att komma klockan 13, direkt till det mycket viktiga mötet om amerikansk yngelröta.

Ronneby Biodlares styrelse/ Anita


tisdag 7 februari 2023

Verksamhetsplan 2023

 Hallå Alla Ronneby biodlare! Nu ser vi fram mot ett nytt härligt biodlarår.

Här kommer vår verksamhetsplan för 2023.
Notera datumen i era kalendrar. Inför varje aktivitet kommer en påminnelse och kanske en grundligare presentation. Väl mött i bigårdarna och vid Stenstugan!
Styrelsen gm Anita

Verksamhetsplan för Ronneby Biodlare 2023.

  • Städdag vid Stenstugan lördag 22 april klockan 8-12. Vi hjälps år att göra vårfint i hus och trädgård. Alla medlemmar är välkomna. Efter avslutat värv bjuder föreningen på grillad korv och dryck.

  • Vårmöte vid Stenstugan lördag 27 maj klockan 10. Program kommer.

  • Tematräff vid Stenstugan om drottningodling söndag 4 juni klockan 15-18.

  • Sommarkväll vid Stenstugan söndag 18 juni klockan 18.

  • Tematräff om avläggarbildning vid Stenstugan klockan 15-18.

  • Presentation om biodling på Ronneby torg med smak av jordgubbar och nyslungad honung. Det blir en torghandelsdag i juni. Vilken dag bestämmer bina och vädret.

  • Sensommarträff vid Stenstugan söndag 20 augusti klockan 15.Tipspromenad och förtäring ingår.

  • Inlämning för honungsbedömning till Ronnie vecka 26 och vecka 40.

  • Oxalsyrabehandling någon lördag i november.

  • Årsmöte i Slöjdhuset söndag 19 november. 


Kattuggleholk vid Stenstugan och Piskabacken

 Efterlysning!
Föreningen skulle uppskatta om Du som är snickarkunnig vill berika Stenstugan och Piskabacken med en Kattuggleholk!

Det hörs nu i kvällningarna då och då hoande däruppe så parningssäsongen har inletts!?

Och mat finns det gott om, men jag har inte sett till någon holk!

Så.....

Den, som donerar en holk kan som belöning få sitt Namn ingraverat på framsidan!


/Ordf.