fredag 21 januari 2011

Att lägga in i almanackan

Distriktets vårmöte i Hasselstad 
2/4 kl 1000.
Program: 
"God invintring och friska bin" - föredrag av Bihälso-konsulent Preben Kristiansen.

Du kan även lämna in Ditt vax och hämta nya vaxmellanväggar denna dag. Du får beställa antal kg och cellstorlek samt vilken modell Du har, samt om Du vill ha särbehandlat vax. Det innebär att det är fritt från Apistan.
Även det vax Du lämnar in skall Du garantera fritt från apistan och andra gifter. Du kan även lämna vax som är från samhällen som är behandlade med Apistan.


Du kan även beställa andra varor till biodlingen efter Törebodas katalog till
Källebergs honung&biredskap tfn 0471- 42073 el mob 070-5106628
senast den 15 mars för att Kennerth skall hämta hem varorna.


Fika till självkostnad kommer att serveras.
Om Du undrar över något kontakta
Anita 0457-15459, Gert Olsson 0454 43054 mob 0709-710672
Städdag vid Stenstugan 9/4 08-12Föreningens vårmöte 28/5 (plats/tid meddelas senare)
Sommarkväll vid Stenstugan 16/6 1800


Information från styrelsen

Protokoll från senaste styrelsemötet och verksamhetsplan finns inlagda under Protokoll.

torsdag 6 januari 2011

Information

God fortsättning på det nya året!

Protokoll från årsmötet i november finns inlagt under Protokoll.

Den nya styrelsens sammansättning finns inlagd under Styrelsen.

Undertecknad har inte varit biodlare särskilt länge men jag antar att
vår nya ordförande Elsa är den första kvinnliga ordföranden i Ronneby!!