söndag 29 juli 2018

Brandfara

Biodlare, tänk på brandfaran. Använd INTE rökpusten så länge den extrema torkan råder. När Din koncentration är på bina, kan den heta rökpusten lätt orsaka en brand.

En pust vatten duger bra. Använd Inte rökpusten!!