tisdag 21 september 2010

Föreningens honungsslunga

I enlighet med senaste styrelsemötet har en 3-ramars honungsslunga inköpts till föreningen.
Avsikten är att medlemmarna skall kunna låna den. Lånevillkor och handhavande publiceras senare.Slungan er inte ut att vara alltför tung.

Enligt Ronnie glänser den
"som vore den av renaste silver!"