torsdag 28 juli 2016

Potatispremiär Stenstugan
Sill och potatis satt fint vid vår potatisupptagning vid Stenstugan!tisdag 19 juli 2016

Sill och Elsas potatis

Hej Alla Ronneby Biodlare!

Våra onsdagsträffar har blivit succe! Tack Christer för det fina initiativet. Nu blir det en sista gång denna sommaren. Ta del av inbjudan!

På uppdrag / Anita

Nu skördar vi Elsas potatis!!

Kom till Stenstugan onsdag 27 juli klockan 15.00.
Då skördar och kokar vi potatis som odlats på plats. Därtill öppnar vi några sillburkar och kanske lite gräddfil. Mums!
Lämplig dryck till detta tar du själv med dig. Kniv och gaffel likaså. Om någon önskar det så tänder vi grilleld.

  


    

Väl mött ännu en skön onsdagseftermiddag. Kom gärna på 


fredag 15 juli 2016

Bevara surret


Hej!

Förra veckan, i Almedalen på Gotland, lanserades samarbetet mellan Coop och Svenska Bin. Det innebär att Coops medlemmar kan välja att skänka sina medlemspoäng till fler bisamhällen i just sitt närområde. I takt med att poängen börjar komma in så kommer ni i biodlarföreningarna att bli involverade. Det troliga är att det först blir aktuellt till nästa säsong. Grundtanken är att lokala Coop-butiken och den lokala biodlarföreningen kommer att samverka. För att ge er lite kort information om denna satsning kommer här ett nyhetsbrev från Svenska Bin angående detta, se bifogad fil (ligger längst ner i detta mail om ni inte ser den som bifogad)

Bakom Svenska Bin står Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, Svenskt Sigill, Svensk Honungsförädling, Svensk Landskapshonung, Bimäster, Gårdshonung, Bee Urban, Lovö honung, Apinordica, Rosendals biprodukter och Sigtuna honung. Ni kan läsa mer här www.svenskabin.se 

Sommarhälsningar från Lotta

tisdag 12 juli 2016

Info från Biodlarna

Sommarhälsning från Biodlarnas kansli!

Det har väl inte undgått någon att intresset för vårt ämnesområde är på topp! Det skrivs och publiceras åtskilliga artiklar om det som har med biodling att göra. Om detta är förklaringen till 
varför vårt medlemsantal hela tiden ökar, kan vi tvista om. Uppmärksamheten i massmedia är något som vi skall se positivt på och dra nytta av i vårt fortsatta arbete! Vi är totalt sett en liten 
aktör, men fler och fler beslutsfattare inser att om inte våra bin mår bra eller om de skulle minska, så är mänskligheten inne på en farlig väg. Våra tama kamrater har vi bra kontroll på genom 
duktiga biodlare, värre är det om våra vilda kamrater och insekter skulle minska, som vissa påstår skulle vara fallet. Oavsett vad som är rätt eller fel, så är det bra att vi inte tar allt för självklart 
i vår natur och att vi är uppmärksamma på förändringar.  

När vi skriver juni 2016 är vi väldigt nära att bryta igenom 12 000-strecket, avseende antalet medlemmar i förbundet. När vi sedan låser medlemsåret 2016 i höst, kommer vi att vara nära detta 
antal! Detta innebär att vi för åttonde året i rad ökar vårt medlemsantal! Vi får ibland frågor från andra organisationer hur vi bär oss åt, dvs om vi besitter någon form av trollformel i att öka 
medlemsantalet, under så många år i rad. Något enkelt svar på detta är inte lätt att ta fram! Desto enklare är det att svara på hur vi får nya medlemmar att stanna kvar som medlemmar hos oss. 
Svaret är givetvis framförallt hur det lokala arbetet ute i alla våra föreningar fungerar. Det arbete som läggs ner lokalt, är en grundförutsättning i att skapa nöjda medlemmar och som starkt bidrar
till att man ser förbundet som en positiv tillgång. På distrikts- och central nivå skall vi givetvis fortsätta att hjälpa till med utvecklandet av vårt stolta förbund, men det lokala arbetet kan inte nog 
betonas för mycket, utan är helt avgörande i vårt medlemsarbete. 

En viktig byggsten och som vi från centralt håll hela tiden försöker att utveckla är vår utbildningsstruktur, där både nybörjare och de som har kommit längre i sin ”biodlarkarriär” skall ha något 
hämta. Vårt långsiktiga arbete är här att fortsätta producera intressanta studieavsnitt, som möjliggör att man kan utveckla sitt intresse och trivas länge med sin biodling. Vårt nya material som 
vi har rullat ut under vintern har uteslutande mottagits på ett  positivt sätt och vi hoppas nu att få ytterligare medel från Jordbruksverket, där vi kan ta fram utbildningar inom ytterligare ämnesområden, 
sk påbyggnadsutbildningar.   

Första halvåret har inneburit flera uppmärksammade saker inom förbundet. Vi har haft en stor kraftsamling från biodlarsverige i samband med arrangemangen vid Beecome i Malmö, där ett stort antal 
biodlare samlades under några intensiva dagar i mars. I Skänninge har vi  också genomfört  föreningsdagar, där våra medlemmar kunde ta del av kvalificerade föreläsningar inom olika ämnesområden.
Förutom det intressanta innehållet i föreläsningarna, gav oss dessa dagar möjlighet till värdefulla möten för styrelse och oss på kansliet, med flera av våra medlemmar.  

Förbundet har sedan  en tid tillbaka en grupp som arbetar med att vi skall ta fram en ny hemsida för vårt förbund. Utvecklingsarbetet avpassas efter de ekonomiska möjligheter som står oss till buds, 
varför vi inte kan säga när den nya hemsidan kan sjösättas. Nuvarande hemsida har en hel del brister och det finns en mycket stor förbättringspotential. Vi sitter dock inte vid branten och tittar ner på 
avgrunden och därför är det bra att alla vet om att vi arbetar med frågan, men att vi också rättar mun efter den sk ekonomiska matsäcken.  Gruppen har tagit fram en mycket väl genomarbetad 
kravspecifikation och vi har också kontakter med bra leverantörer av den framtida tekniska plattformen. 

I skrivande stund väntar vi på besked från Jordbruksverket, när det gäller de ansökningar som är inskickade i det Nationella honungsprogrammet. Det stora nya projektet som vi hoppas få medel till 
är projektet som skall leda fram till att vi kan avla fram VSH-bin, dvs bin som själva har förmåga att rensa ur varroakvalstret. Om vi får möjligheter att starta detta projekt så hoppas vi att få medel 
under ett antal år. Vi hoppas också på en bred uppslutning, i den mobilisering, som krävs för att leta upp bin med denna egenskap. Det här är ett av de mest omfattande projekten som biodlarsverige 
någonsin har drivit och det bygger på att vi alla samverkar. Eftersom varroan är ett stort problem, det största enligt det flesta, så vore det märkligt om vi inte tillsammans skulle pröva detta spår och 
låt oss tillsammans ha en positiv inställning till att vi gör denna satsning!! Fortsätt att följa projektets utveckling i vår tidning och på vår hemsida, samt ha en positiv inställning när projektet eventuellt 
önskar ditt deltagande.

Till sist vill vi uppmana er alla att höra av er till oss på kansliet om det är något som vi skall ändra på eller om ni har några funderingar.  Specifika frågor kan också ställas till våra olika kommittéer, 
som vi har inom olika ämnesområden. Vår förbundsstyrelse uppskattar också kontakter från er! 

Vi stänger nu vår expedition för semester och öppnar igen den 8 augusti.

     Vi på kansliet önskar Er alla en
Härligt skön sommar!


Med vänlig hälsning


Växel   0142-48 20 00