tisdag 28 februari 2012

Samåkning till KolbodaDe som tänkt sig till Kolboda den 18 mars för att lyssna på föredrag av Ingemar Fries, kontakta Ronnie Persson för samåkning. Har anmält 5 deltagare från Ronneby.

Anmälan om deltagande skall vara inne senast 11mars till Ann-Marie Hagelin 070-3846962 / ann-marie.hagelin@telia.com

Kurs för nybörjare inom biodling

Biodling "Min första sommar som biodlare"

Nyfiken på bin?
Då är detta cirkeln för dig! Du får under sakkunnig ledning lära dig grunderna om bin och biskötsel. Det finns även möjlighet till fortsättning för mer erfarna biodlare. Ring för mer info 
0454-30 61 50 Studiecirkeln leds av Ronnie Persson, mångkunnig biodlare och lärare. Studieförbundet Vuxenskolan administrerar studiecirkeln. Ytterligare info hittar du härtisdag 21 februari 2012

Södra Kalmar biodlardistrikt

Har fått nedanstående info från Elsa G

Södra Kalmar biodlardistrikt
Hälsar medlemmar och andra intresserade välkomna till årets alla arrangemang!


Seminarium söndag 18 mars 2012 kl. 11.00-15.00
Kolbodagården ca 2,5 mil söder om Kalmar
Professor Ingemar Fries, Sveriges Lantbruksuniversitet, är landets främsta forskare på bisjukdomar. Han kommer att föreläsa om aktuell forskning på nosema och amerikansk yngelröta

Vårupptakt söndag 25 mars 2012 kl. 14.00
Capellagården, Vickleby, Öland
Föreläsare:           En medarbetare från Station Linné
Ämne:                  Pollinerande insekter


Distriktsträff söndag 15 april 2012 kl. 14.00-17.00
Qvarnaslät, Nybro
Föreläsare:           Bihälsokonsulent Preben Kristiansen
Ämne:                  Drottningodling och bisjukdomar
                            Eventuellt besöker vi det nya museet


Temadag torsdag 17 maj 2012 kl. 11.00
Ingelstorpsgymnasiet, väster om Kalmar
Föreläsare:           Representant från Sydöstra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare
Ämne:                  Samverkan mellan lantbrukare och biodlare
                            Diskussion om biodlingens roll i lantbruket


Bimarknad söndag 3 juni 2012 kl. 11.00-15.00
Staby Gårdshotell, Högsby
11.00-13.00         Redskapsförsäljning Kennerth Fransson, Eriksmåla
13.00-14.30         De världsberömda honungsforskarna Tobias Olofsson och Alejandra Vasquez från Lunds Universitet, föreläser om sina uppseendeväckande forskningsresultat om honung.

Fullständig information om aktiviteterna hitta du här:
https://skydrive.live.com/?cid=31DAC2305618B38C&id=31DAC2305618B38C!130


 

onsdag 15 februari 2012

Engelsk läsövning

Lite läsövning i vintervädret!

Biodlare Barbara Lindberg i London, Ontario, Kanada har en intressant Blog-sida (The Bee Journal) med mycket information om biodling. Bloggen hittar du här: http://thebeejournal.blogspot.com/
Hon har även en hemsida om biodling: http://www.bee-magic.com/Bilden har jag "lånat" från hennes web-sida. Verkar vara nåt jippo från någon bi-träff. Kan det vara något för Ronneby Biodlare??

onsdag 1 februari 2012

Dunderhonung

I en artikel i SVD (1 feb) av Henrik Ennart finns intressant läsning om honung som läkemedel.

"Honung har i århundraden ingått som en del i många kulturers naturmedicin men ingen har riktigt förstått vad de antibakteriella egenskaperna beror på.
Nu är forskare vid universitetet i Cardiff lösningen på spåren och deras slutsatser är minst sagt lovande i tider då många sorters antibiotika snabbt är på väg att förlora sin verkan.
Enligt en artikel som i dag publiceras i tidskriften Microbiology kan mycket små mängder Manukahonung snabbt slå ut en streptokock som är känd för att orsaka öppna och mycket svårläkta sår med hög dödlighet.
Streptokocken, som kan orsaka allt från halsfluss till barnsängsfeber och blodförgiftning, bildar i en biofilm som vanlig antibiotika har svårt att tränga igenom, men som alltså inte var någon match för honungen. Redan efter två timmar var 85 procent av bakterierna borta. Honungen inte bara botade utan kunde också förebygga infektioner.
All honung har positiv inverkan men den antibakteriella effekten kopplas främst till opastöriserade varianter och tidigare har även bovete-honung lyfts fram som särskilt hälsosam.
Den sort som nu visat sig vara särskilt effektiv kommer från nektar som bin samlar från Manukaträdets blommor. Trädet växer främst i Nya Zeeland och delar av Australien. Honungen har visat sig skydda mot omkring 80 olika sorters bakterier och ingår redan i ett stort antal mediciner för sårläkning. Men nu seglar den alltså upp som ett tänkbart komplement till dagens antibiotika.
Enligt Sara Maddocks som ledde studien hindrar honungen bakterierna från att häfta fast på mänskliga celler genom att angripa docknings-proteiner som bakterien har på sin yta.
Pågående studier visar att honungen också har stark effekt på MRSA-bakterier som orsakar klassisk sjukhussjuka och är multiresistent mot flera sorters antibiotika.
Att stryka honung direkt på skinnet är dessutom billigare än att använda antibiotika, vilket inte är oviktigt när svårläkta sår svarar för 4 procent av vårdkostnaderna i västvärlden.
Sarah Maddocks säger att det finns ett akut behov av att utveckla nya sätt att kontrollera inflammationer som inte drabbas av resistens. Lyckligtvis har ”inga fall av honungs-resistenta bakterier rapporterats, och verkar inte heller sannolika”, konstaterar hon.
Så kanske var det Manukahonung som Bamses farmor fyllde i sina burkar med dunderhonung"

Mer info från samma artikel om bin och honung:

Det finns slembin, stinkbin, smalbin, sandbin, byxbin, buksamlarbin, pälsbin, träbin förutom sociala bin där honungsbin och humlor ingår. 
Kännetecknande för de sociala bina är att de bildar kolonier med drottning och sterila arbetare.

Tre sorters kvaliteter på honung i Sverige:

• Jungfruhonungen

• Färskhonung

• Kanderad honung
1 miljon ton per år är världsproduktionen av honung.

1 drottning, 10000–70000 arbetsbin (sterila honor) samt upp till 2000 drönare (hanar) består ett bisamhälle av. 
4 varv runt jorden flyger bina i snitt för att göra ett kilo honung.

150000 bisamhällen beräknar Jordbruksverket att det finns i Sverige.

Hotell Hilton vid Slussen har egna bikupor på taket. Även i Tantolunden finns en biodlingar. Det krävs inget tillstånd för att ha bin i trädgården eller på sin kolonilott. Men självklart bör du prata med dina grannar. Två domar i Regeringsrätten har visat att bin inte är en sanitär olägenhet om man sköter bina. Myndigheterna har pekat på den stora nytta som bin gör.
 Källa: biodlare.se, Jordbruksverket