onsdag 28 januari 2015

Information från styrelsen

Dags att ta fram almanackorna och boka in aktiviteter under 2015!Verksamhetsplan för Ronneby Biodlare
2015

11/4   Städdag, Stenstugan 08.00 – 12.00

23/5   Vårmöte 10.00 i Lunnamohagen.

24/6   Sommarkväll vid Stenstugan. Medlemsträff 18.00. Medtag eget fika.

23/8   Medlemsträff med tipsrunda och grillning vid Stenstugan 15.00

15/10  Sista dagen för inlämnande av honungsprover till Jouko Månsson.
            
Slutet av oktober: Oxalsyrabehandling.

22/11  Årsmöte 15.00 på Kulturcentrum.


Preliminärt gräsklippningschema finns under fliken Aktiviteter.

Protokollet för senaste styrelsemötet finns här


Ronneby Biodlare            

Blekinge biodlardistrikts årsmöte i Hasselstad bygdegård, söndagen den 15 februari kl 10.00.

Årsmötet genomförs som ett öppet årsmöte för alla intresserade biodlare i Blekinge. 

Kallelsen har skickats till de styrelseledamöter och ombud som har en mailadress i bifogad valrapport.  

Ordföranden i respektive förening uppmanas att sprida kallelsen till övriga medlemmar samt kontakta de personer som saknar mailadress i valrapporten och tillse att ordinarie ombud till distriktsmötet kallas. 
Ordinarie ombud ombesörjer själva att ersättare kallas om de inte kan delta. 

Årsmötet inleds med att Lina Norrsell berättar om sin verksamhet som ekologisk biodlare, men också om sin övriga verksamhet.   http://linasochbinas.se/biodlingsamt https://www.facebook.com/linasochbinas 

Några av de frågor hon kommer att ta upp är: 
Hur gör man för att bli ekologisk biodlare?
Vad är skillnaderna?
Vilka är drivkrafterna?
Går det att avsätta produkterna?
Hur ser ditt företag ut och vad producerar du i övrigt.

Hur gör man med vaxet-köper eller gör eget?
Hur gör man med behandlingar av sjukdomar? Finns några särskilda krav?
Kan kuporna innehålla plast? 
Finns några andra krav på material?
Vad ska man tänka på när det gäller placering av kuporna?
Sedan följer sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Värd är Ronneby biodlare. 

Vägbeskrivning till Hasselstad: https://goo.gl/maps/esdvA 

Föredragningslista och valrapporter för distriktet finns här

Distriktets medlemsantal enligt nedanstående:


söndag 18 januari 2015

Information från Länsstyrelsen i Skåne

Hej alla och God Fortsättning på det nya året.

Här kommer nya bestämmelser som skall vara genomförda senast 31/3 2015.Hej!
Länsstyrelsen i Skåne vill ha ett bra samarbete med lokala biodlarföreningar för att vi har ett gemensamt mål - friska bi. 
Därför är det viktigt att biodlare som har sina bisamhällen i Blekinge, Skåne eller Kronoberg anmäler sina uppställningsplatser till Länsstyrelsen i Skåne. 
Senast 31/3 2015 ska alla biodlare göra det på nytt. Syfte med anmälan är att effektivt bekämpa bisjukdomar och underlätta tillsynsmannens arbete.

Jag vill uppmana er att påminna era medlemar om deras skyldighet att anmäla ? reglerad i 15§ Bisjukdomsförordning (1974:212). Blanketten kan hämtas från Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane/biodling

Jag vill också föreslå ett stående punkt på era möte ?Bitillsynsman informerar?  där bitillsynsman kan ta upp aktuell information inom bitillsyn: anmälningar, smittläge i distrikten, vad säger regelverk, biodlarens skyldighet, vad en godkänd biodlare måste göra osv. 

Jag tror att vi tillsammans kan göra det bättre!

Med vänliga hälsningar

Tatjana Blidovic
Landsbygdsavdelningen
Obs! Nytt nummer 010-224 12 49

Länsstyrelsen Skåne
Ö. Boulevarden 62A
291 86 Kristianstad
Växeln 010-224 10 00