söndag 18 januari 2015

Information från Länsstyrelsen i Skåne

Hej alla och God Fortsättning på det nya året.

Här kommer nya bestämmelser som skall vara genomförda senast 31/3 2015.Hej!
Länsstyrelsen i Skåne vill ha ett bra samarbete med lokala biodlarföreningar för att vi har ett gemensamt mål - friska bi. 
Därför är det viktigt att biodlare som har sina bisamhällen i Blekinge, Skåne eller Kronoberg anmäler sina uppställningsplatser till Länsstyrelsen i Skåne. 
Senast 31/3 2015 ska alla biodlare göra det på nytt. Syfte med anmälan är att effektivt bekämpa bisjukdomar och underlätta tillsynsmannens arbete.

Jag vill uppmana er att påminna era medlemar om deras skyldighet att anmäla ? reglerad i 15§ Bisjukdomsförordning (1974:212). Blanketten kan hämtas från Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane/biodling

Jag vill också föreslå ett stående punkt på era möte ?Bitillsynsman informerar?  där bitillsynsman kan ta upp aktuell information inom bitillsyn: anmälningar, smittläge i distrikten, vad säger regelverk, biodlarens skyldighet, vad en godkänd biodlare måste göra osv. 

Jag tror att vi tillsammans kan göra det bättre!

Med vänliga hälsningar

Tatjana Blidovic
Landsbygdsavdelningen
Obs! Nytt nummer 010-224 12 49

Länsstyrelsen Skåne
Ö. Boulevarden 62A
291 86 Kristianstad
Växeln 010-224 10 00Inga kommentarer: