måndag 21 november 2016

Årsmötet 2016

De som inte var med på årsmötet kan ta del av protokollet här


tisdag 8 november 2016

Protokoll

Intresserade kan ta del av senaste styrelseprotokollet från 2 november här

måndag 7 november 2016

Julklappstips för biodlare
Efter att varit biodlare i 45 år har jag som nybliven pensionär börjat fotografiskt botanisera bland pollinerande bin i den egna trädgården. Mångfalden har förvånat mig och gjort att jag skrivit en bok om Blommor och bin som nu finns utgiven på det lilla förlaget Apinordica. Boken vänder sig till bivänner och trädgårdsintresserade och behandlar pollinering, pollineringens betydelse, pollinerande bin man kan finna i en mellansvensk trädgård (med bilder) och hur man kan gynna dessa trädgårdens medarbetare. På hemsidan www.blommorochbin.net beskrivs boken mer utförligt, också med bilder. Där kan man även beställa boken från Apinordica. Titta gärna på hemsidan och förmedla informationen till dina medlemmar i föreningen om du tycker det är motiverat.

Vänliga hälsningar,

Ingemar Fries
Underberga 206
74191 Knivsta

070 2253779

onsdag 2 november 2016

SBR info

Bästa biodlare och förtroendevalda i hela SBR,
Vi har i biodlingskommittén skrivit två mallar på skrivelser till er i föreningarna och distrikten som ni kan justera med namn och datum och skicka till respektive kommun. Ni är naturligtvis fria att använda förslagen och att ändra i skrivelserna, stryka eller lägga till text.

Varför skriver vi detta?
Skrivelsen som handlar om grönytor, växter och skötsel – har bakgrunden i den utveckling som sker över hela landet, både i lantbruket och i tätorterna. Vi vill med denna aktivitet höja medvetenheten om binas förutsättningar generellt med omstruktureringar, klimatomställning och miljöpåverkan. Många föreningar kanske har en bra relation till sin kommun/kommuner, andra kanske genom brevet/-en får nya kontakter som kan leda vidare.

Den andra skrivelsen som handlar om avtal med kommunen om uppställningsplatser, informationsflöde och demonstrationsbigårdar, är ett steg i samma riktning Förutsättningarna och förhållandena är väldigt olika för olika föreningar. Därför syftar även denna skrivelse i samma riktning mot en ökad medvetenhet om våra små husdjurs och våra vilda medarbetares välbefinnande.
En annan anledning till denna skrivelse är att kommuner har tecknat avtal med enskilda företag om uppställning av bikupor, utan att kontakta biodlarföreningen/-arna i kommunen. Om föreningen kan teckna ett avtal om en ersättning för att ställa upp några kupor på kommunens mark, kan ekonomin förbättras avsevärt för den föreningen. Vad som avtalas, antal kupor, ekonomi och platser, sköts naturligtvis av varje enskild förening.

Vi i Biodlingskommittén gör detta på förbundsstyrelsen uppdrag efter initiativ från kommittén.  Distriktsstyrelserna får också denna skrivelse och kan på det sättet agera mot landstingskommunerna (Landstingen) och Länsstyrelserna. Det kan finnas samarbetsmöjligheter och ekonomi även på den nivån.

Biodlingskommittén inom SBR


Lasse Hellander, Ingmar Wahlström, Anita Persson, Johan Ingjald och Per Thunman.  

Här hittar du mallarna i ovan nämnda text:

SBR mallar