måndag 7 november 2016

Julklappstips för biodlare
Efter att varit biodlare i 45 år har jag som nybliven pensionär börjat fotografiskt botanisera bland pollinerande bin i den egna trädgården. Mångfalden har förvånat mig och gjort att jag skrivit en bok om Blommor och bin som nu finns utgiven på det lilla förlaget Apinordica. Boken vänder sig till bivänner och trädgårdsintresserade och behandlar pollinering, pollineringens betydelse, pollinerande bin man kan finna i en mellansvensk trädgård (med bilder) och hur man kan gynna dessa trädgårdens medarbetare. På hemsidan www.blommorochbin.net beskrivs boken mer utförligt, också med bilder. Där kan man även beställa boken från Apinordica. Titta gärna på hemsidan och förmedla informationen till dina medlemmar i föreningen om du tycker det är motiverat.

Vänliga hälsningar,

Ingemar Fries
Underberga 206
74191 Knivsta

070 2253779

Inga kommentarer: