tisdag 6 februari 2018

DistriktsmöteDistriktsårsmöte Blekinge biodlare.

I dag (lördag 3/2) har årsmötet hållits. Enligt traditionen hölls mötet i Hasselstads bygdegård med Ronneby Biodlare som ansvariga  för kringarrangamanget.
Mötet började med kaffe och smörgås.


Därpå fick vi lyssna till professor em. i växtekologi Bengt Nilgård, som berättade
om Sveriges livsviktiga pollinerare i form av bin, blomflugor, humlor och fjärilar och deras krav på livsmiljön. Vidare berättade han om trenderna i miljön för växter  och pollinerare, samt vad vi kan göra. Kuriosa: Han rekommenderade odling av brännässlor invid bikuporna som ett medel vid varroabekämpning! Han poängterade vikten av en varierad flora och lämpliga boplatser för de pollinerande insekterna. Han gav också ett flertal exempel på detta.Efter en bensträckare på några minuter lyfte Ordföranden sin klubba och årsmötet kunde börja.
Valberedningen hade gjort ett gott förarbete och överlag skedde inga personförändringar i styrelsen. För den intresserade finns protokoll att studera.
Kommande verksamhet innehöll bl.a. ett förslag på resa till Polen någon gång i augusti. Intresseanmälan delades ut, till två givna varianter. Mer info. om detta kommer.
En försäljare av biredskap fanns också plats


Ronnie/utsett ombud från Ronneby Biodlare