torsdag 22 december 2016

Julhälsning


onsdag 21 december 2016

Information från Skänninge

 


Skänninge 20 december 2016

Till föreningar och distrikt
Det lackar mot jul

Det fjärde adventsljuset är tänt. En tid för summering av året som gått och tid för att blicka framåt. Det gjorde styrelse och personal nyligen då vi träffades i Biodlarnas Hus för samtal och styrelsemöte.  Vilka höjdpunkter och eventuella lågmärken har vi upplevt och vad ser vi för utmaningar framöver?

KONGRESSEN BEECOME
har naturligtvis präglat en del av året arbetsmässigt. Vi bedömer dock att resultatet var väl värt insatsen.  Ett historiskt tillfälle med över tusen biodlare samlade. Program och innehåll var kanske överambitiöst (men mycket uppskattat) och avgiften för deltagande var låg i förhållande till vad man erbjöds. Detta medförde förstås oro över det ekonomiska slutresultatet och därför drog vi en lättnadens suck när kongressen totalt gick 15 000 kronor plus. 

MEDLEMSMÖTEN
Inget år tidigare har personal, kommittéer och styrelse träffat så många medlemmar. Utöver Beecome har vi haft spontana besök i Skänninge av ett antal föreningar. Vi har dessutom haft biodlingsdagar för medlemmar såväl i Skänninge som i Norrbotten och Västerbotten och träffar för distriktens ordföringar, utbildningsansvariga och för kvalitets- och bihälsoansvariga . Dessa möten har berikat oss och förhoppningsvis också deltagarna. Biodlarnas Hus är på väg att bli den mötesplats vi drömt om. 

VSH
En viktig händelse under året har varit starten av VSH-projektet i samarbete med BF och SLU. Stora förhoppningar är knutna till projektet där tanken är att hitta bin som själva ska städa bort varroakvalster. Vi kommer att behöva hjälp av många engagerade biodlare och hoppas att många under de kommande åren vill ställa upp i detta angelägna arbete.

UTBILDNING
Utbildningsfrågorna är otroligt viktiga.
Över hela landet har utbildning av cirkelledare genomförts för att diskutera och utveckla det nya utbildningsprogrammet.  Nu är det dags för fortsättningsutbildning för cirkelledare och ett framtagande av ett nytt utbildningsmaterial. 

FENOLOGIPROJEKTET
fortsatte också under året tillsammans med SLU. Idag har vi runt 150 observatörer och projektet går nu in i fas 2. 

MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN
Den digitala undersökningen är slutförd och analysarbete pågår. Glädjande nog fick vi hög svarsprocent på såväl mailenkäten som telefonintervjuerna. Tack till alla som valde att vara med och utveckla vårt stolta förbund!   

BITIDNINGEN
Under året har vi gått i motsatt riktning mot andra papperstidningar, då vi ökat utgivningen från 9 till 10 nummer per år. Den nu genomförda medlemsundersökningen ger belägg för att en majoritet av våra medlemmar anser att denna nivå är lagom. 

STYRELSEMÖTET
Kommande verksamhetsplan och ekonomi diskuterades intensivt på styrelsemötet. Det finns många områden där vi behöver satsa och att prioritera är inte lätt.
Denna gång tog vi också ett beslut om en kommunikationsplan som bearbetats hos oss under längre tid. Syftet är att nå ut med våra budskap på ett mer strategiskt sätt.
Ett besök av representanter från Svenska Bin fanns också på agendan och formerna för vårt samarbete diskuterades.
Vi konstaterade också att uppropet om namninsamling om ”regelverket kring småskalig produktion av bivaxsalva” har genererat över 5000 underskrifter. Nu gäller det att föra fram kraven till politikerna.
Frågor som dryftades var också problemen kring vax och märkning av honung, områden som kräver uppmärksamhet och åtgärder framöver.

HEMSIDAN
Glädjande är att vi får en ny användarvänlig hemsida till vår hjälp under nästa år. Hemsidan är vårt viktigaste administrativa verktyg för att stödja och upprätthålla en god ordning i vårt förbund. Vi behöver få höra ifrån dig när den nya hemsidan introducerats om något är otydligt eller felaktigt. På så sätt kan vi utveckla hemsidan till att bli ännu mer användarvänlig.   

MOTIONER
Riksförbundsmötet står för dörren och motionerna ramlar in från föreningarna. Bra att vi får dessa så tidigt så att vi har möjlighet att hantera frågorna på ett genomtänkt sätt. Efter distriktens yttranden gör vi slutarbetet. Vi kan just nu notera att det är ett något större antal motioner än vid det senaste RFM. Vi tolkar det som tecken på ett ökat engagemang. 

MEDLEMSKAP
Sist men inte minst kan vi konstatera att ett medlemskap i förbundet är något som är attraktivt. Antalet medlemmar har ökat för åttonde året i rad. En rad samverkande faktorer medför säkert detta. I somras passerade vi 12 000-nivån och nu stegar vi vidare med att förhoppningsvis räkna in vår 13 000:e medlem. I dessa sammanhang kan inte nog poängteras alla goda insatser som görs i hela vårt förbund, inte minst i föreningarna. Tack för ert engagerade och ideella arbete!  

TACK
också för ytterligare ett intressant, roligt och tidvis jobbigt verksamhetsår! Med ert förtroende fortsätter vi med Medlemsnytta, Öppenhet, Nytänkande och En tillåtande attityd i fokus. Hoppas att ni på ett eller annat sätt märker av detta!
Vi önskar er alla
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT BIODLARÅR!
Styrelse och personal
genom
Marita

måndag 12 december 2016

Julpynt Stenstugan

Jultomtens hjälpreda (Ronnie) har förberett Stenstugan inför julen!måndag 21 november 2016

Årsmötet 2016

De som inte var med på årsmötet kan ta del av protokollet här


tisdag 8 november 2016

Protokoll

Intresserade kan ta del av senaste styrelseprotokollet från 2 november här

måndag 7 november 2016

Julklappstips för biodlare
Efter att varit biodlare i 45 år har jag som nybliven pensionär börjat fotografiskt botanisera bland pollinerande bin i den egna trädgården. Mångfalden har förvånat mig och gjort att jag skrivit en bok om Blommor och bin som nu finns utgiven på det lilla förlaget Apinordica. Boken vänder sig till bivänner och trädgårdsintresserade och behandlar pollinering, pollineringens betydelse, pollinerande bin man kan finna i en mellansvensk trädgård (med bilder) och hur man kan gynna dessa trädgårdens medarbetare. På hemsidan www.blommorochbin.net beskrivs boken mer utförligt, också med bilder. Där kan man även beställa boken från Apinordica. Titta gärna på hemsidan och förmedla informationen till dina medlemmar i föreningen om du tycker det är motiverat.

Vänliga hälsningar,

Ingemar Fries
Underberga 206
74191 Knivsta

070 2253779

onsdag 2 november 2016

SBR info

Bästa biodlare och förtroendevalda i hela SBR,
Vi har i biodlingskommittén skrivit två mallar på skrivelser till er i föreningarna och distrikten som ni kan justera med namn och datum och skicka till respektive kommun. Ni är naturligtvis fria att använda förslagen och att ändra i skrivelserna, stryka eller lägga till text.

Varför skriver vi detta?
Skrivelsen som handlar om grönytor, växter och skötsel – har bakgrunden i den utveckling som sker över hela landet, både i lantbruket och i tätorterna. Vi vill med denna aktivitet höja medvetenheten om binas förutsättningar generellt med omstruktureringar, klimatomställning och miljöpåverkan. Många föreningar kanske har en bra relation till sin kommun/kommuner, andra kanske genom brevet/-en får nya kontakter som kan leda vidare.

Den andra skrivelsen som handlar om avtal med kommunen om uppställningsplatser, informationsflöde och demonstrationsbigårdar, är ett steg i samma riktning Förutsättningarna och förhållandena är väldigt olika för olika föreningar. Därför syftar även denna skrivelse i samma riktning mot en ökad medvetenhet om våra små husdjurs och våra vilda medarbetares välbefinnande.
En annan anledning till denna skrivelse är att kommuner har tecknat avtal med enskilda företag om uppställning av bikupor, utan att kontakta biodlarföreningen/-arna i kommunen. Om föreningen kan teckna ett avtal om en ersättning för att ställa upp några kupor på kommunens mark, kan ekonomin förbättras avsevärt för den föreningen. Vad som avtalas, antal kupor, ekonomi och platser, sköts naturligtvis av varje enskild förening.

Vi i Biodlingskommittén gör detta på förbundsstyrelsen uppdrag efter initiativ från kommittén.  Distriktsstyrelserna får också denna skrivelse och kan på det sättet agera mot landstingskommunerna (Landstingen) och Länsstyrelserna. Det kan finnas samarbetsmöjligheter och ekonomi även på den nivån.

Biodlingskommittén inom SBR


Lasse Hellander, Ingmar Wahlström, Anita Persson, Johan Ingjald och Per Thunman.  

Här hittar du mallarna i ovan nämnda text:

SBR mallar

torsdag 20 oktober 2016

Honungsprovning

Dags för den årliga honungsprovningen!

Vill Du ha din honung bedömd så skall en burk inlämnas till Jouko Månsson senast den 30:e oktober.

Årsmöte

Hej Ronneby Biodlare!👴👩👦👧 

Detta är en inbjudan till föreningens årsmöte söndag 13 november klockan 15.00. Plats: Kulturcentrums sammanträdesrum med ingång från gården mittemot gamla sockerbruket.

Vi hoppas att många sluter upp och har synpunkter och ideer om föreningens arbete. Det blir fika förståss! Välkomna!!

Styrelsen 

P.s. Kom ihåg att lämna din årsrapport till Anita om du inte redan gjort det. 

tisdag 18 oktober 2016

Oxalsyrebehandling
Det börjar bli dags för årets oxalsyrebehandling C2O2(OH)2
Föreningen delar ut oxalsyra till medlemmar som är intresserade.
Jag räknar med att behandla bina vid Stenstugan lördagen den 29 okt. och alla som vill ha syra kan komma dit vid 15-tiden.

Du, som vill se hur det går till att oxalsyre-behandla bisamhällen får också möjlighet till detta.
Ta med behållare för vätskan (ca 30ml per sh) och kontakta gärna mej i förväg om du behöver syra till fler än 5 sh.
Om du vill ha syra vid annat tillfälle: kontakta mig så löser vi det också.

Oklarheter? Jag har svar på det mesta...

/ Ronnie Persson 
0457-12119

lördag 8 oktober 2016

Årsrapport 2016
Nu är det dags att lämna in årsrapport om din biodling. 

Jag behöver: 

1. Ditt namn. 
2. Invintrade samhällen 2015. 
3. Vinterförluster. 
4. Invintrade samhällen 2016. 
5. Honungsskörd totalt i kg.

Du hittar blankett för rapporten i septembernumret av Bitidningen. Där står också hur vi varsamt skall hantera uppgifterna.

Du kan lämna blanketten direkt till mig eller via någon annan i styrelsen. Det går också bra att maila uppgifterna daidason@gmail.com eller ringa 0457-15459.

Jag behöver uppgifterna senast 31/10 2016.

Med vänlig hälsning Anita Danielsson

onsdag 10 augusti 2016

Grilldag Stenstugan

Dags igen för den årliga grilldagen vid Stenstugan. Vi träffas söndagen den 21 augusti kl 15.00 och föreningen tillhandahåller grillat och dricka till självkostnadspris. Kaffe medtas av deltagarna.


torsdag 28 juli 2016

Potatispremiär Stenstugan
Sill och potatis satt fint vid vår potatisupptagning vid Stenstugan!tisdag 19 juli 2016

Sill och Elsas potatis

Hej Alla Ronneby Biodlare!

Våra onsdagsträffar har blivit succe! Tack Christer för det fina initiativet. Nu blir det en sista gång denna sommaren. Ta del av inbjudan!

På uppdrag / Anita

Nu skördar vi Elsas potatis!!

Kom till Stenstugan onsdag 27 juli klockan 15.00.
Då skördar och kokar vi potatis som odlats på plats. Därtill öppnar vi några sillburkar och kanske lite gräddfil. Mums!
Lämplig dryck till detta tar du själv med dig. Kniv och gaffel likaså. Om någon önskar det så tänder vi grilleld.

  


    

Väl mött ännu en skön onsdagseftermiddag. Kom gärna på 


fredag 15 juli 2016

Bevara surret


Hej!

Förra veckan, i Almedalen på Gotland, lanserades samarbetet mellan Coop och Svenska Bin. Det innebär att Coops medlemmar kan välja att skänka sina medlemspoäng till fler bisamhällen i just sitt närområde. I takt med att poängen börjar komma in så kommer ni i biodlarföreningarna att bli involverade. Det troliga är att det först blir aktuellt till nästa säsong. Grundtanken är att lokala Coop-butiken och den lokala biodlarföreningen kommer att samverka. För att ge er lite kort information om denna satsning kommer här ett nyhetsbrev från Svenska Bin angående detta, se bifogad fil (ligger längst ner i detta mail om ni inte ser den som bifogad)

Bakom Svenska Bin står Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, Svenskt Sigill, Svensk Honungsförädling, Svensk Landskapshonung, Bimäster, Gårdshonung, Bee Urban, Lovö honung, Apinordica, Rosendals biprodukter och Sigtuna honung. Ni kan läsa mer här www.svenskabin.se 

Sommarhälsningar från Lotta

tisdag 12 juli 2016

Info från Biodlarna

Sommarhälsning från Biodlarnas kansli!

Det har väl inte undgått någon att intresset för vårt ämnesområde är på topp! Det skrivs och publiceras åtskilliga artiklar om det som har med biodling att göra. Om detta är förklaringen till 
varför vårt medlemsantal hela tiden ökar, kan vi tvista om. Uppmärksamheten i massmedia är något som vi skall se positivt på och dra nytta av i vårt fortsatta arbete! Vi är totalt sett en liten 
aktör, men fler och fler beslutsfattare inser att om inte våra bin mår bra eller om de skulle minska, så är mänskligheten inne på en farlig väg. Våra tama kamrater har vi bra kontroll på genom 
duktiga biodlare, värre är det om våra vilda kamrater och insekter skulle minska, som vissa påstår skulle vara fallet. Oavsett vad som är rätt eller fel, så är det bra att vi inte tar allt för självklart 
i vår natur och att vi är uppmärksamma på förändringar.  

När vi skriver juni 2016 är vi väldigt nära att bryta igenom 12 000-strecket, avseende antalet medlemmar i förbundet. När vi sedan låser medlemsåret 2016 i höst, kommer vi att vara nära detta 
antal! Detta innebär att vi för åttonde året i rad ökar vårt medlemsantal! Vi får ibland frågor från andra organisationer hur vi bär oss åt, dvs om vi besitter någon form av trollformel i att öka 
medlemsantalet, under så många år i rad. Något enkelt svar på detta är inte lätt att ta fram! Desto enklare är det att svara på hur vi får nya medlemmar att stanna kvar som medlemmar hos oss. 
Svaret är givetvis framförallt hur det lokala arbetet ute i alla våra föreningar fungerar. Det arbete som läggs ner lokalt, är en grundförutsättning i att skapa nöjda medlemmar och som starkt bidrar
till att man ser förbundet som en positiv tillgång. På distrikts- och central nivå skall vi givetvis fortsätta att hjälpa till med utvecklandet av vårt stolta förbund, men det lokala arbetet kan inte nog 
betonas för mycket, utan är helt avgörande i vårt medlemsarbete. 

En viktig byggsten och som vi från centralt håll hela tiden försöker att utveckla är vår utbildningsstruktur, där både nybörjare och de som har kommit längre i sin ”biodlarkarriär” skall ha något 
hämta. Vårt långsiktiga arbete är här att fortsätta producera intressanta studieavsnitt, som möjliggör att man kan utveckla sitt intresse och trivas länge med sin biodling. Vårt nya material som 
vi har rullat ut under vintern har uteslutande mottagits på ett  positivt sätt och vi hoppas nu att få ytterligare medel från Jordbruksverket, där vi kan ta fram utbildningar inom ytterligare ämnesområden, 
sk påbyggnadsutbildningar.   

Första halvåret har inneburit flera uppmärksammade saker inom förbundet. Vi har haft en stor kraftsamling från biodlarsverige i samband med arrangemangen vid Beecome i Malmö, där ett stort antal 
biodlare samlades under några intensiva dagar i mars. I Skänninge har vi  också genomfört  föreningsdagar, där våra medlemmar kunde ta del av kvalificerade föreläsningar inom olika ämnesområden.
Förutom det intressanta innehållet i föreläsningarna, gav oss dessa dagar möjlighet till värdefulla möten för styrelse och oss på kansliet, med flera av våra medlemmar.  

Förbundet har sedan  en tid tillbaka en grupp som arbetar med att vi skall ta fram en ny hemsida för vårt förbund. Utvecklingsarbetet avpassas efter de ekonomiska möjligheter som står oss till buds, 
varför vi inte kan säga när den nya hemsidan kan sjösättas. Nuvarande hemsida har en hel del brister och det finns en mycket stor förbättringspotential. Vi sitter dock inte vid branten och tittar ner på 
avgrunden och därför är det bra att alla vet om att vi arbetar med frågan, men att vi också rättar mun efter den sk ekonomiska matsäcken.  Gruppen har tagit fram en mycket väl genomarbetad 
kravspecifikation och vi har också kontakter med bra leverantörer av den framtida tekniska plattformen. 

I skrivande stund väntar vi på besked från Jordbruksverket, när det gäller de ansökningar som är inskickade i det Nationella honungsprogrammet. Det stora nya projektet som vi hoppas få medel till 
är projektet som skall leda fram till att vi kan avla fram VSH-bin, dvs bin som själva har förmåga att rensa ur varroakvalstret. Om vi får möjligheter att starta detta projekt så hoppas vi att få medel 
under ett antal år. Vi hoppas också på en bred uppslutning, i den mobilisering, som krävs för att leta upp bin med denna egenskap. Det här är ett av de mest omfattande projekten som biodlarsverige 
någonsin har drivit och det bygger på att vi alla samverkar. Eftersom varroan är ett stort problem, det största enligt det flesta, så vore det märkligt om vi inte tillsammans skulle pröva detta spår och 
låt oss tillsammans ha en positiv inställning till att vi gör denna satsning!! Fortsätt att följa projektets utveckling i vår tidning och på vår hemsida, samt ha en positiv inställning när projektet eventuellt 
önskar ditt deltagande.

Till sist vill vi uppmana er alla att höra av er till oss på kansliet om det är något som vi skall ändra på eller om ni har några funderingar.  Specifika frågor kan också ställas till våra olika kommittéer, 
som vi har inom olika ämnesområden. Vår förbundsstyrelse uppskattar också kontakter från er! 

Vi stänger nu vår expedition för semester och öppnar igen den 8 augusti.

     Vi på kansliet önskar Er alla en
Härligt skön sommar!


Med vänlig hälsning


Växel   0142-48 20 00

fredag 24 juni 2016

StenstuganSommarkväll vid Stenstugan.

Tisdag 28 juni klockan 18.00 träffas vi vid Stenstugan och berättar om våra vedermödor och glädjeämnen med biodlingen. En del av årets goda honungsskörd är nu bärgad och svärmar är infångade. Om detta kan vi och bina surra i den sköna sommarkvällen.
Vi tar med oss eget fika  kanske en stol.

Väl mött!!