onsdag 22 december 2010

Ny hemsida i Blekinge

Ytterligare en hemsida har sett dagens ljus i Blekinge.
Det är Hemsjöortens biodlarförening.
Länk till hemsidan finns under Länkar.


tisdag 21 december 2010

Ny hemsida i Blekinge

Bräkne härads Biodlareförening har startat en hemsida. Finns under Länkar.

torsdag 9 december 2010

Julkul i BergslagenFöreningen deltog i lördagens marknad Julkul i Bergslagen.

I Kulturcentrum hade Anita och Elsa riggat upp med försäljning av föreningens honung. I slöjdhuset hade vi också försäljning.

Många besökare minglade runt i lokalerna med försäljare. I vimlet märktes även en och annan föreningsmedlem. Vi fick ett par lådor sålda och av Elsas min att döma var hon ganska nöjd.

Slöjdhuset var mindre välbesökt, men man får säga som potatishandlaren som sålde inlagd sill: Nån burk lyckades man ju alltid kränga...


Vår nya Ordförande Elsa i försäljningstagen
på Kulturcentrum.      
I Slöjdhuset fanns Ronnie och Anita

måndag 29 november 2010

SVENSK HONUNGSFÖRÄDLING 2010/2011

Här kommer en sammanställning av det som vi inom HF gärna ser att ni informerar om vid era pågående årsmöten i lokalföreningarna samt till medlemmar som inte varit närvarande vid mötet.

Honungskontrakt

Med årskontrakt avses leverantör av honung, ny eller befintlig, som tecknar sig för två säsonger. Detta underlättar HF:s planering och agerande gentemot dagligvaruhandeln.

Mängden honung som skrivs i kontraktet är en viljeyttring om hur mycket som är en tänkbar mängd. Givetvis förstår vi att övervintring och sommarens väder kan ställa till det vilket kan medföra mindre mängd för inleverans.

Egenskaper som kan förhandlas in i kontraktet och är beroende på inlevererad mängd honung;

·        Honungspris

·       Förskottering av likvid

·       Hämtning av honung hemma och utleverans och köp av Bifor

·       Utlåning av kärl

Minimitid för dessa kontrakt är två år, förhandlas med VD, och skall vara skrivna senast den 1/7 2011.

Säsongskontrakt

Med det avses en leverans som sker under innevarande säsong, villkor och utformning är i enlighet med det som publiceras i Bitidningen.

Honungspriset 2011

Vi återkommer hur detta kommer att se ut vid senare tillfälle.Honungssorter

Svensk Honungsförädling avser att under 2011 göra ett försök med att se om det är möjligt att producenter kan producera och sända in följande honungsvarianter. För att detta ska kunna ske, kommer honungspriset att höjas på dessa varianter - hur mycket meddelas senare.

·        Skogshonung

1.      Med skogshonung menas bikupor som är belägna i skogsmiljö och i nektarbasen dominerar skogshallon och mjölkört samt givetvis övriga blommor.

·        Försommar honung

2.      Honung som samlats in och slungats för inleverans senast den 15/7 2011.

Producentpaket 2011

Under 2010 introducerades producentpaketet med material för komplett kupa. Detta paket kommer att finnas även 2011 och presenteras i kommande Bitidning, dock skall dessa vara beställda senast 30/4 2011.

Under 2011 kommer producentpaket med bin även tillhandahållas, i första hand till dem som anmälde sitt intresse hösten 2010.   I mån av tillgång kommer det att erbjudas även andra som anmäler sitt intresse nu i efterskott, dock senast 31/3 2011

Återtaget 2011

Tjänstekonceptet fortsätter och är en framgång som bevisar att efterfrågan finns för detta hos er. Tack till er som anlitar detta.

Fortfarande gäller tröskelvärdet 500 kg för att vi ska kunna ladda produktionen med just din honung. Har du mindre mängd, vill vi uppmuntra er att gå samman om ni är biodlare i samma område och se detta gemensamt som en möjlighet.

Hämtning hemma

Om du vill och kan, ombesörjer vi hämtning hemma hos dig av den honung du vill sända till oss som inleverans ELLER återtag. Dock gäller minimängd för transportekonomin - 22 st. 28 kg:s kärl på en pall (2 lager dubbelpall) eller tre 140 kg:s kärl. Ni får gärna samsas fler som bor nära varandra för samma transport. För er som anlitar denna bekvämlighet erbjuds i samband med hämtningen att Bifor lämnas till er som vill köpa detta via HF. Detta behöver vara beställt senast 1/7, där ni anger när honungen är färdig att inlevereras.

Föreningsdepåer

Från och med säsongen 2011 och på prov, arvoderar Svensk Honungsförädling föreningar som har depå för inleverans av honung till HF. Grundarvodet är en engångssumma om 200: - kronor när en depå är identifierad och anmäld till oss. Ett ytterligare engångsarvode utbetalas dessutom till föreningen om depån levererar in honung i minimimängd om 1 ton eller mer. Hur föreningen sen hanterar detta internt är en föreningsangelägenhet. Arvodena utbetalas januari 2012.

Depåer i övrigt

Depåerna får under 2011 bestämda senaste tömningstidtabeller enligt följande;

Tömning 1                                   15 juli

Tömning 2                                   15 augusti

Tömning 3                                   30 september

Tömning 4                                   30 oktober

Tömning 5                                   30 november

Tömningar kommer att vara knutna till att fyllda pallar finns samt hur kontrakten är skrivna innan.

Detta underlättar för din planering i vilken takt du vill sända in din mängd.

Sammanfattning

Vi hoppas att beskrivet utbud ger svenska honungsproducenter mer stöd till sin verksamhet. Vi tror, att om vi agerar pro-aktivt tillsammans, d v s att du som leverantör planerar och meddelar mer i god tid, vilket ger HF bättre planeringsförutsättningar, kan vi agera desto bättre och samtidigt våga oss på mer förmånliga villkor för dig. Detta bygger en stabilare grund för svensk honung inom dagligvaruhandeln.Har ni frågor och förslag om någonting kring ovanstående så är ni välkomna att kontakta oss.Bästa Hälsningar

Svensk Honungsförädling AB

Kurs i Bihusesyn

Några av föreningens medlemmar samlades den 16 november för att gemensamt gå igenom och fylla i formuläret Bihusesyn.

Det var Jouko, som stod för ledarskapet och flera avsnitt  diskuterades glatt och livligt. Men efter ca två timmar hade vi tröskat igen hela texten och alla rutorna var ifyllda.

/Ronnie


tisdag 16 november 2010

Protokoll styrelsemöte

Protokoll från senaste styrelsemötet (3 november) finns inlagt
under Protokoll.

tisdag 21 september 2010

Föreningens honungsslunga

I enlighet med senaste styrelsemötet har en 3-ramars honungsslunga inköpts till föreningen.
Avsikten är att medlemmarna skall kunna låna den. Lånevillkor och handhavande publiceras senare.Slungan er inte ut att vara alltför tung.

Enligt Ronnie glänser den
"som vore den av renaste silver!"

onsdag 11 augusti 2010

Honungsburkar med lock

Nu finns ett antal flak med honungsburkar med plåtlock att köpa av Ronnie, Elsa eller Bruno. Pris: 100:- / flak.

Tack Lena!

Lena Wyrner har haft vänligheten att skänka en drottning till Stenstugan. Vi får hoppas att den blir antagen av samhället.

måndag 9 augusti 2010

Protokoll styrelsemöte

Protokoll från senaste styrelsemötet (5 augusti) finns inlagt under Protokoll.

onsdag 4 augusti 2010

Bidrottning

Ett av föreningens samhällen vid Stenstugan saknar bidrottning. Kan någon eller några hjälpa till med att skaffa en bidrottning??
Meddela i så fall Ronnie.

onsdag 21 juli 2010

Ny hemsida

Tips från Anita: Östra Blekinge Biodlarförening har startat en hemsida.
Adressen är: http://obbf.se

Finns även inlagd under Länkar

onsdag 23 juni 2010

Sommarkväll vid Stenstugan

 Torsdagskvällen bjöd på ett underbart väder när biodlarna samlades vid Stenstugan för att umgås och utbyta erfarenheter av biåret så här långt.
Några hade fått svärmar medan en del hade haft ovanligt stora vinterförluster, och de bisamhällen som överlevt hade svårt att “få fart”. Rekordhållare i svärmning i år är nog Tomas  med fyra och Anita med lika många.
Rapsen har i år troligen givit en del honung och då är det viktigt att börja slungningen så att det inte blir kandering i kakorna….
Om någon behöver bin eller bra begagnad utrustning går det bra att kontakta mej (Ronnie) så kan jag nog hjälpa till.
Som synes på en av bilderna har vi låtit sätta upp nya fönsterluckor.
Snyggt eller hur?
Hälsningar Ronnie


Jouko pustar ut efter en Norrlandsresa

Granskning av ev Varroakvalster


Snygga luckor!
Webmaster lägger in?
tisdag 8 juni 2010

Bihemlighet och dunderhonung

Hittade två artiklar om bin och honung i tidskriften Ny Teknik.
Den första, med titeln Bihemlighet, är från den 26 januari och skriven av Marie Feuk.


Blommornas nektar är inte orsak till att honung är så nyttigt.
- Det är binas egna bakterier som ligger bakom, säger biforskare Alejandra Vasques
Redan i gamla egyptiska hieroglyfer kan man läsa om honungens undergörande verkan på människan. Men varför en förkylning känns lindrigare med en sked honung i teet har inte ens forskarna haft riktig kläm på.
Av en slump upptäckte Alejandra Vasques och Tobias Olofsson, mikrobiologiska forskare vid Campus Helsingborg, tio helt okända mjölksyrabakterier hos bin.
I en liten blåsa, som tom endast utgör en förlängning av strupen, förvarar biet nektar som det samlat in.
- I honungsblåsan, som blir större när bina fyller den med nektar hittades floran av de nya bakterierna, berättar Alejandra Vasques.
Tidigare har forskarna trott att den antibakteriella verkan som honung har kom från de blommor som bina sög nektar ur.
- Vi vet nu att även om bakteriefloran påverkas av olika nektar och alltså har en indirekt koppling till blommorna, så kommer den antibakteriella verkan från binas egna bakterier, säger Alejandra Vasques.
Nu har Tobias Olofsson och hon tagit patent på de tio nyupptäckta mjölksyrabakterierna.
För att de ska kunna ta fram nya biprodukter forskar de vidare för att se vilken roll bakterierna spelar och vilka honungssorter som är bäst.
- Vårt mål att ta fram en återhämtningsdryck som innehåller honung, säger Alejandra Vasques.
Förutom en dryck som innehåller citron, vatten, honung och bakterier har de en idé om bandage för sårläkning. Och även ett läkemedel för själva bina. På vårkanten kan mjölksyrabakterierna oftast inte leva på den sockerlösning odlaren förser bina med efter att ha slungat honungen. Då blir bina lätt sjuka. Men enligt Tobias Olofsson skulle man då kunna ge dem frystorkade bakterier.
Den andra artikeln är skriven är skriven av Charlotta Schultz och daterad 25 maj och har titeln Dunderhonung.Lundaforskares dunderhonung ger ny kraft
Hängig och sliten? En ny återhämtningsprodukt bygger på avslöjandet av binas hemlighet: det är bakterier som ger honung helande krafter.
H13 är namnet på det nya livsmedlet som lanseras av bioteknikbolaget Concellae i Helsingborg. Den unika ingrediensen är 13 mjölksyrabakterier som normalt finns i en liten blåsa i honungsbiets mage.
Bakterierna, som har olika antimikrobiella egenskaper, upptäcktes för några år sedan av de två forskarna Alejandra Vasquez och Tobias Olofsson vid Mikrobiologiska laboratoriet på Lunds universitet. De fick hjälp att patentera sin upptäckt och startade Concellae.
– Vi löste honungens gåta och fick stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Honung har väldokumenterade hälsofrämjande egenskaper, men tidigare hade man inte förstått att de berodde på mjölksyrabakterier, säger Tobias Olofsson.
Den honung vi köper i affären innehåller inte de eftertraktade mjölksyrabakterierna. De förstörs i hanteringen. Men i återhämtningsprodukten H13 har bakterierna tillverkats i labb och sedan blandats ut i honung och lite vatten.
Tobias Olofsson nämner en lång rad tillfällen när man kan ha glädje av en slurk återhämtningshonung.
–Det här ska man ta när man är utarbetad, stressad, känner sig hängig och sliten eller har idrottat hårt. En bieffekt är att det verkar hjälpa dagen efter man har druckit sprit också, men vi tänker inte marknadsföra det som ett medel mot bakfylla, säger han.

/Leif B

måndag 7 juni 2010

Förvaringstips

Hej,
antar att det är fler än jag som kommer på att man glömt just "det där" när man står med kuporna öppna och har en bit att gå till "birummet" - här ett förvaringstips: s k  dynlådor - finns för billig penning hos de flesta som säljer trädgårdsmöbler. Man får plats med en hel del faktiskt! hej från lenaW

Ser också skönt ut att sitta på! /Leif Btisdag 1 juni 2010

Information

Länk till protokoll från vårmötet på Möllebackagården finns inlagt under Protokoll.

Länk till regler för Bihusesyn hittar du under Diverse.

Tips från Ingrid Svensson om dragväxter finns inlagt under Diverse.


onsdag 19 maj 2010

Rekordtidig svärm??

Nu har det hänt!
  


Den första svärmen har kommit!
Glad och stolt bifader är Thomas Lilja.
Svärmen kom igår (måndag) vid middag. Den var stor kraftig och välskapt! Något namn har den ännu inte fått…. Som kuriosa kan nämnas att den inte flög långt- endast till utsidan av kupan, där den satte sig för att villigt infångas i en foderspann!


Den skarpögde kanske kan se att Thomas bär en tröja med namnet Guiness! Nåt för rekordboken??

fredag 23 april 2010

Till minne av Knut Nilsson

Efter en kort tids sjukdom har Knut lämnat oss.
Han var medlem i vår förening sedan många år och deltog aktivt i föreningslivet. 

Knut var även aktiv i Saxemara Båtklubb och för  ett par år sedan reste han och Anita  för att båtsemestra på kanalsystemen  i Frankrike.
Det var nog hemmet och familjen, som låg honom varmast om hjärtat. Han var en händig man och hade ett ordningssinne utöver det vanliga. Sina bin  skötte han med omsorg och  de fyra bisamhällena var en prydnad för trädgården.
Knut var en tillmötesgående och varm person och hans bortgång skapar ett stort tomrum.
Vi kommer att sakna honom!

Föreningskamraterna i Ronneby Biodlare

söndag 18 april 2010

Program i SVT om "lösningen på honungens gåta"

Kent Gustavsson i Nättraby tipsar om ett program i Utbildningskanalen (SVT) som behandlar "lösningen på honungens gåta". Kan ses fram till 14 oktober Här

tisdag 13 april 2010

Bilder från Anita

Anita har delat med sig med fler av sina bilder. Kan beskådas via Bildgalleriet.

Fler säkra vårtecken ...

Föreningen har haft arbetsdag vid Stenstugan! Vi kunde i år njuta av betydligt bättre väder jämfört med förra året. (Då var det regnkappa på som gällde!)

Klockan åtta kom de första tappra med utrustning att göra föreningsbigården vårfin. Vi var väl inte så många till en början, men efter ett tag var nästan halva föreningen på plats. Ja, det berodde kanske på att Roffe hade tänt grillen och förberedde korvgrillningen…..Arbetet bestod mest av att räfsa löv och gammalt gräs. Håkan lagade potthålen i vägen fram till stugan, så han syntes bara till när det var allmänna pauser….Anita och Dan sågade ved, som skall användas till framtida grilleldar, och det verkade vara ett muntert jobb.Vi ansade träd med nedhängande grenar, klippte bort mängder av bonn-syrenskott (Lena W.) och så målade vi trärännor (med kreosot?). Det var Kurt med ledsagande Ingegerd, som skötte målningen. Ledsagare ? Jo Kurt har monterat in en silverspik i benet och behövde lite stötta då och då!Allt gick som smort, och detta delvis beroende på de muntra tillrop, som Nils-Harry och Elsa  bestod med (dom var justerade och kunde endast verbalt delta). Arbetsdagen avslutades med korv och dricka. Sen gick vi hem.
/Ronnie

Fotograf till ovanstående bilder är Ronnie. Fler bilder från vårstädningen hittar du
Här

tisdag 6 april 2010

Ett säkert sommartecken ...

Klippningsschema för Stenstugan finns under Aktiviteter. Det finns några vakanser, så är det några frivilliga så hör gärna av er.

söndag 28 mars 2010

Tips från Ronnie

Ronnie tipsar om:
Ritning till staplingskupa och handledning till att göra en avläggare.
Se vidare under Diverse

lördag 27 mars 2010

Matbröd

Recept på matbröd inskickat av Anita. Se vidare under Diverse.

måndag 22 mars 2010

Bilder från Anita

Anita har skickat in några bilder som kan beskådas i bildgalleriet

måndag 15 mars 2010

Bi - drag önskas...

Tar gärna emot "bi - drag" från medlemmarna t. ex bilder, information, tips etc.
Skickas till Leif B

onsdag 10 mars 2010

Ronnies svärmerier ...

2009 blev ett svärmiskt år för mej….

…Mina bin fick en tidig utveckling och bistyrkan växte snabbt under slutet av maj och början av juni. Detta brukar för min biodling vara bra, för det bästa draget här är från hallonen, som blommar i början-mitten av juni. Men just då kom en dåligtvädersperiod, och bina satt sysslolösa….
Detta resulterade för mej att jag fick tillbringa dagarna med att leta efter och “mota in” svärmar, ofta med hjälp av vingliga stegar, trädgårdsbord, vattenslangar och långa stänger med fastbunden fångstkupa.
Några av bifogade bilder visar hur bina sätter sig på alla möjliga och omöjliga ställen: I en gärdsgård, under ett trädgårdsbord, i grannens vinbärsbuske och värst av allt uppe i skorstenen i pastorsexpeditionen i Listerby!
Huset där är ganska högt! Om du tittar på bilden ser du en fångstkupa högt där uppe på taket!
Om jag fick in den svärmen? Nä, det är lättare att gå med en kamel genom ett nålsöga än att fånga in svärmar, som satt sig i rökkanaler. Och dessutom får man inte ha höjdskräck!

/Ronnie/

måndag 8 mars 2010

Tips från Lena Wyrner

Assertorpsvaxen har ett tillbud på glasburkar (prishöjningar väntas): 50 kartonger med 12 st burkar i varje för 2 250:-(= 3.75 st inkl kartongen) Även helpall säljs och en del andra varianter. Om någon är intresserad ring: 042 - 71489 Lars Gibrand på Assertorp