tisdag 5 april 2016

Vårstädning Stenstugan
Inbjudan till arbetsdag vid Stenstugan.
Lördag 16 april är det åter dags att vi samlas och hjälps åt med vårstädningen vid Stenstugan.
Samling klockan 8.00. Vi håller på till middagstid. Ta gärna med räfsa, korg, spade eller annat arbetsredskap.
Efter nöjaktigt arbete bjuder föreningen på fältmässig förtäring: Grillad korv och dryck. Vill Du ha kaffe så ta med det. 
Notera att Vårmötet blir i år vid Silverforsens kaffestuga lördag 21 maj klockan 10.00. Inbjudan kommer.

                            
                                            


Inga kommentarer: