torsdag 24 mars 2016

Beecome 2016
2016 03 22

Till ordföranden i distrikt och föreningar
Det största mötet för våra medlemmar någonsin i vårt land är över! Efter månader av intensivt arbete känns det plötsligt lite tomt. Beecome samlade nästan 1400 deltagare, 60 utställare och 35 föreläsare. Många länder i Europa och världen var representerade. Besökare fick tillfälle att utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter, lyssna till spännande forskning och ta del av erfarna biodlares kunskaper. Kort sagt, detta blev en tillställning att minnas.
Det mesta av planering och förarbete genomfördes av ideellt arbetande personer. Tack till projekt- och programgruppen och ett varmt tack till skåningarna som i gula västar bi-stod deltagarna i stort och i smått.
På vår hemsida
www.biodlarna.se under nyheter finns nu möjlighet att via en länk se filmerna på Youtube från invigningen och paneldebatten den första dagen. Så småningom kommer fler filmer och annan dokumentation att läggas ut. Utbildningsradion spelade in lördagens föreläsningar i stora kongressalen. Filmerna kommer att finnas på UR-play och sedan på Utbildningsradions hemsida.
Tack alla ni som stöttade och inspirerade förenings- och distriktsmedlemmar att delta! Ni som lyckades fylla en buss (45personer) uppmanas att kontakta marita.delvert@biodlarna.se för att få bidraget utbetalt.
Biodlingsföretagarna hade sitt årsmöte under kongressen och valde då Jonny Ulvtorp till ny ordförande. Jonny var min företrädare som ordförande för SBR. Vi fortsätter vårt framgångsrika samarbete med Biodlingsföretagarna, som nu har en delvis ny styrelse.
Ingen rast, ingen ro – nu är vi igång och planerar föreningsdagarna, som går av stapeln den 9 – 10 och den 23 – 24 april. Vi kan ta emot max 75 personer per tillfälle och i dagsläget finns endast ett fåtal platser kvar. Vi gläds åt ytterligare ett tillfälle att samla biodlare i Biodlarnas Hus.

Utbildningssatsningen rullar vidare.
Nu går cirkelledarutbildningarna in på sista varvet före sommaren. Ca 400 cirkelledare kommer att ha fått insikter i vuxenpedagogik och i Biodlarnas nya utbildningskoncept med det nya materialet. Det betyder inte att utbildningssatsningarna sedan kommer att avslutas. Till hösten kommer påbyggnadsutbildningar och kurser för storskalig biodling. SBR kommer även fortsättningsvis att ge stöd och inspiration till distrikt och föreningar, som
i praktiken genomför den allra mesta kursverksamheten. Utbildningskommittén informerar kontinuerligt i Bitidningen om vad som händer.
page1image19896 page1image20056

Så som redovisats i Bitidningen förbereder vi en ansökan om ett stort VSH-projekt och det arbetet pågår för fullt. Vi tänker leta efter bin med VSH-egenskapen bland de svenska bina, dvs inom våra fyra ”raser” (egenskaper som innebär att honungsbina själva rensar ut fertila kvalsterhonor). På så sätt får vi med oss de egenskaper vi är vana vid hos bra svenska bin. Vi kommer då att behöva samarbeta med många biodlare (alla?), som med en enkel metod som projektet anvisar, gör en första gallring på egen hand. Sedan anmäler biodlaren ”intressanta” samhällen för ytterligare kontroll av en rådgivare. Där vi hittar VSH-egenskaper, vill vi odla ca 10 drottningar, vilka sedan paras med VSH-drönare och får bilda nya samhällen.

I en stor bigård kommer vi att ha många VSH-samhällen för ytterligare tester och kontroll. Om vi lyckas, kommer i ett senare skede drottningar med goda VSH-egenskaper spridas över landet. Den 8 april möts representanter för SBR, BF, Svensk Biavel, rasföreningarna m.fl. för att resonera och enas om en ansökan.

Nu blir det spännande att se resultatet av ”medlemsenkäten” som genomfördes på Beecome. Tanken är att detta resultat ska vara en liten aptitretare, som så småningom följs av ytterligare undersökningar så at vi kan få reda på medlemmarnas åsikter, behov och önskemål.
Snart tittar nyplanterade blommor och växter upp i trädgården runt Biodlarnas Hus. Detta kommer säkert många att njuta av. Förhoppningsvis får vi snart också några bikupor på plats. Tack ni som bi-dragit med medel – fler är välkomna att göra det – arbetet fortsätter.
Som vanligt – sprid innehållet i detta brev!

Med hälsningar från styrelse och personal.
Vi önska er också en glad påsk och en glad vår

Marita
Inga kommentarer: