tisdag 10 oktober 2017

Föreläsning Naturum RonnebyVärdet av våra pollinatörer

​Närmare 80 procent av alla vilda växter och 70 procent av världens viktigaste jordbruksgrödor pollineras av insekter. Här spelar såväl tambina som de vilda pollinerande insektsarterna en viktig roll. Hur fungerar detta samspel? Hur värderas egentligen dessa och liknande tjänster som naturen förser oss med? Och vad händer med naturvårdsdiskussionen – och med vår egen syn på naturen –  när vi ersätter ekologiska vinster och förluster med ekonomiska? Pernilla Borgström, doktorand på SLU, gästföreläser på naturum.


Startar: 2017-10-17 18:30
Slutar: 2017-10-17 20:30

Inga kommentarer: