måndag 13 augusti 2018

Kamratcirkel
I går (söndag) hade RB en kamratcirkel vid Stenstugan. Vi ”cirklade” kring ämnet: Invintring. Ett tiotal nybörjare och mera  erfarna biodlare hade hörsammat inbjudan. Först hade vi en teorilektion om principrena för hur man placerar bin, pollen och vinterfoder i yngelrummet/-n/.
Efter en enkel förtäring fortsatte vi praktiskt  invintra  föreningens bisamhällen.
/Ronnie

Inga kommentarer: