lördag 7 april 2018

Uppdaterad info ang. Stenstugan


Städdag vid Stenstugan.
Lördag 21 april hjälps vi åt att göra fint vid Stenstugan och förbereda den nya säsongen. 
Samling klockan 8.00. Vi håller på till middagstid. Ta gärna med räfsa, korg, spade eller annat arbetsredskap.

Efter nöjaktigt arbete bjuder föreningen på fältmässig förtäring: Grillad korv och dryck. Vill Du ha kaffe så tar du med det.


Notera att vårmötet i år blir i Lönnamohagens hembygdsstuga torsdag 24 maj klockan 18.00. Inbjudan kommer.

Inga kommentarer: