måndag 15 maj 2017

Enkät övervintring

Den 5:e maj påbörjades årets enkätundersökning angående övervintringen. Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring denna att vara. Jag vore därför tacksam om ni vill uppmana era medlemmar att ägna några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om alla deras samhällen har överlevt vintern eller om de har haft små eller stora förluster.

Länk till enkäten kommer man till genom att klicka på puffen ”Enkät om övervintringen” som ligger under bilden på biet i facelia på www.biodlarna.se.

Inga kommentarer: