måndag 27 mars 2017

Städdags Stenstugan 8 april
Inbjudan till arbetsdag vid Stenstugan

Våren är här!!

Dags att städa upp vid Stenstugan lördag 8 april. När vi hjälps åt blir det utmärkt!
Samling klockan 08.00 Vi håller på till middagstid. Ta gärna med räfsa, korg spade eller annat arbetsredskap.

Efter nöjaktigt arbete bjuder föreningen på fältmässig förtäring: grillad korv och dryck. Vill Du ha kaffe så tar du med det.

Notera att Vårmötet blir vid Silverforsens kaffestuga lördag 20 maj klockan 10.00. Inbjudan kommer.Inga kommentarer: