söndag 22 maj 2016

Vårmöte

Ronneby Biodlares vårmöte 21 maj 2016 vid Silverforsen.

Ronnie inledde med betraktelse om den härliga våren som öppnar sin grind mot sommaren. Våren har hittills varit gynnsam och medfört en snabb utveckling av våra bisamhällen. Vintern var heller inte särskilt kall – vad har det betytt för våra bin? Ronnie betonade vikten av att ha friska bin i augusti och att vi i Ronneby synes ha haft en god övervintring.  Och nu har vi framför oss en härlig tid. Nu blommar maskros, kastanj och raps och framöver kommer hallonen.
Vid Biets dag Biets Dag påannonserades. Evenemanget hålls 29e maj på Naturum i Brunnsparken. Han uppmanade medlemmar att ansluta till biodlarkollegorna och entusiasmera nya biodlare. Vid samma tillfälle kommer en topplistkupa att visas. Denna kupa innebär ett nytt sätt att bedriva biodling och riktar sig till den som prioriterar pollinering och naturens mångfald framför stora honungsskördar.
Vi håller i öppet hus vid Stenstugan några onsdagar klockan 15 – 18 i sommar. Vid första mötet samlades veteraner och trivdes. Schema för träffarna hittar du på hemsidan. Christer är motorn för denna aktivitet.
Ronneby Biodlare har nu 31 medlemmar. Vi skall sträva efter att hålla egna nybörjarkurser. Ronnie och Christer är nu efter vinterns utbildning certifierade cirkelledare.
Vid dagens möte gavs tillfälle att inhandla hälsomedlet symbeeotic till reducerat pris. Flera tog tillfället i akt.
Källebergs levererade förbeställda varor. Kennerth berättade om bristen på vax och att redskapsförsäljarna nu endast levererar mellanväggar mot utbyte av annat vax.
Härliga våfflor serverades av Silfverforsens kaffestuga
Därefter vidtog lotteriet och Ronnie avslutade vårmötet :

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd i vårens glada tid.
Var dag är som en gyllene skål, till brädden fylld med vin.
Så drick min vän, drick sol och doft, ty dagen den är din.
Text: Evelyn Lindström

Musik: J.S. Bach
Inga kommentarer: