tisdag 17 november 2015

Seminarium Ronneby


Seminarium för biodlare med Erik Österlund.

I helgen kunde Blekinges biodlare få lyssna till en verklig och sedan många år expert på biodling. Erik Österlund höll seminarium vid Kulturcentrum i Ronneby.
Erik har i 30 år varit redaktör för Bitidningen och han har haft bin i 40 år. Denna gång koncentrerade han sig på att berätta om ett biprojekt, som han deltar i samt beskriva och informera om sin egen biodling, som består av imponerande 150 samhällen.
Erik har gjort studier om cellstorlekens betydelse för flera faktorer i bisamhället bl.a. motståndskraften mot varroa. Även honungens vattenhalt påstod han påverkas av cellernas storlek! Den som intresserar sig för cellstorlekens betydelse kan läsa om detta i Bitidningen men även på hans blogg.
Själv bekämpar han eventuell kvarvarande varroa med tymol, som han löser upp med rödsprit och dränker in i små bitar av vettexduk. Dessa bitar placeras i botten av yngelrummen och får verka där i ca 14 dagar. Han betonade dock att hans varroatryck är mycket måttligt pga övriga skötselmetoder.
Ett trettiotal biodlare hade mött upp. 
Stort tack till Blekingedistriktet, som arrangerade mötet och dessutom bjöd på enklare förtäring.

/ En som var där./

Inga kommentarer: