fredag 3 april 2015

Vårstädning Stenstugan
Inbjudan till arbetsdag vid Stenstugan

Lördag 11 april är det dags att hjälpas åt med vårstädning vid Stenstugan.
Samling klockan 8.00 och vi håller på till middagstid.
Det blir trädgårdsarbete och städning i och kring stugan. Ta gärna med räfsa, korg, spade eller annat arbetsredskap.
Efter nöjaktigt arbete bjuder föreningen på fältmässig förtäring, grillad korv och dryck.
Vill du ha kaffe så tar du med det själv.
Väl mött till en trevlig förmiddag. Lite bisnack brukar vi hinna med.

Föreningsstyrelsen

Inga kommentarer: