måndag 20 oktober 2014

Riksförbundmöte i Norrköping

Rapport från ”Våra män i Norrköping” vid extra riksförbundsmöte lördagen den 11 okt. 2014

Från blekingedistriktet blev två ombud valda att delta i mötet, Anders Görnebrand och jag Ronnie Persson (som ersättare för Jonny Ulvtorp).Med snabbtåget X2000 kom en hel svärm av ombud, som alla stigit upp i ottan från olika distrikt. Väl framme och efter en välbehövlig kaffestund började mötet vid pass elva. Huvudanledningen till träffen var att en stadgeändring skulle beslutas och då krävs två mötesbeslut efter varandra. Det ordinarie mötet avhölls i maj i år. Ändringen gäller främst att riksmöte skall i fortsättningen hållas vartannat år.

Nåväl! 
Här gällde det främst att utan ändring fastställa förra mötes beslut. Men säg den biodlarförsamling som kan fatta ett beslut i enighet direkt. Någon ville ändra på ordningen av stadgan. Detta avslogs.
Någon ville införa seniormedlemskap. Detta avslogs.
Detta senare förslag vållade en del debatt, men Ingemar Wahlström, som är huvudansvarig för stadgeändringarna var benhård i sin inställning att medlem i SBR betalar full avgift med undantag för junior och familjemedlem. Därmed basta. Och så tynade den debatten bort.

Nästa år blir årsmötesår, men därefter ändras ordningen till vartannat år.
Från ett halländskt ombud kom frågan om hur förbundet ställer sig till frågan om förfalskad kinesisk honung. Ordf. svarade att en samverkan med livsmedelsverket förbereds.

Så utbröt en välbehövlig lunch.


Resten av mötet ägnades i huvudsak åt:

1. Information ang. en medlemsundersökning som skall genomföras under -15. Sture Käll talade sig därpå varm för 
Årsrapporterna. Som han anbefallde å det varmaste. Anmälan om biinnehav skall alla göra 2015. Blankett för detta finns på Biodlarnas hemsida under fliken medlemsservice”, ”blanketter” och ” pdf-filer”. Denna anmälan skall vara inlämnad under mars månad.

Förbundssekreterare Jonas Eriksson piggade därpå upp oss med bilder, ritningar och info kring den nyinköpta kontorsfastigheten i Skänninge. 
Fast det blir nog ganska dyrt… 1,6milj. i inköp +2milj. i ombyggnad. Pengarna tas från HF-försäljningen. Vi lånar från oss själva konstaterade han.

2. Lasse Helander informerade om Bee For Ever. (Hängde inte riktigt med då.) Men dom får sina pengar bl.a. från Postkodlotteriet!

3. Och så fick vi ta del av framtida hot: Sammetsbollsgetingen, Kupskalbaggen och Trakékvalstret. Lät otäckt!4. En stor och viktig fråga lanserades av Maj-Britt Järnvall: Bitidningen är mycket dyr - i runda tal 1miljon per år brutto. Hur sparar vi utan att försämra? Förslagen blev: Samarbete med Yrkesbiodlarna. Minska ner antalet nummer från nuvarande nio. Tryckning utomlands. Endast digitala nummer delvis. Göra tidningen säljbar i handeln, åtminstone något per år?  Inget beslut fattades, så detta lär nästa riksförbundsmöte få ta upp till behandling.

Så avslutades mötet av ordföranden Marita Delvert, och som ett riktigt tjusigt postludium visades ett bildspel om blommor, natur och insekter.

Därefter drog flocken av ombud tillbaka till Norköpings Station för att var och en till sin hemort återvända med en lång och minnesrik dag i bagaget.

Anders Görnebrand och Ronnie Persson 

/Våra män i Norrköping/

Inga kommentarer: